Cristin-resultat-ID: 864475
Sist endret: 23. mars 2018 16:50
Resultat
Rapport
2011

Effekter av fysisk trening hos barn og unge med habiliteringsbehov

Bidragsytere:
 • Marita Sporstøl Fønhus
 • Kjetil Gundro Brurberg
 • Ingvild Kirkehei
 • Vegard Strøm og
 • Liv Merete Reinar

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt

Serie

Rapport fra Kunnskapssenteret
ISSN 1890-1298
e-ISSN 1890-1298
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2011
Hefte: 20/2011
Antall sider: 96
ISBN: 978-82-8121-432-3

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Samfunnsmedisin
- Fagområde: Medisin og helsefag

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekter av fysisk trening hos barn og unge med habiliteringsbehov

Sammendrag

Bakgrunn I barne- og ungdomsårene legges grunnlaget for et fysisk aktivt liv og god helse. Funksjonsnedsettelse kan redusere barn og unges deltakelse i daglige aktiviteter og på viktige samfunnsarenaer. Fysisk trening har åpenbare positive effekter på helse og funksjon. I denne rapporten søker vi å besvare om fysisk trening også kan bidra til økt aktivitet og deltakelse hos barn og unge med habiliteringsbehov. Med ”aktivitet” forstår vi hvordan barnet utfører oppgaver og handlinger mens ”deltakelse” er barnets engasjement i ulike livssituasjoner. Vi inkluderte åtte systematiske oversikter om effekt av fysisk trening på aktivitet og deltakelse hos barn og unge med habiliteringsbehov. De inkluderte systematiske oversiktene rapporterer i liten grad deltakelse som utfallsmål. Hovedfunn •Det er usikkert om kondisjonstrening har effekt på aktivitet hos barn og unge med cerebral parese eller leukemi. •Det er usikkert om styrketrening, repeterende treningsøvelser eller terapiridning har effekt på aktivitet hos barn og unge med cerebral parese. •Det er usikkert om trening på tredemølle har effekt på aktivitet hos barn og unge med cerebral parese, barn med Downs syndrom eller barn og unge som har gjennomgått hemisfærektomi. •Det er usikkert om vannaktiviteter har effekt på deltakelse hos barn og unge med cerebral parese. Dokumentasjonen var av lav eller svært lav kvalitet. Det betyr ikke at fysisk trening ikke har effekt på aktivitet og deltakelse hos barn og unge med habiliteringsbehov, men at det er usikkert om resultatene er til å stole på.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Marita Sporstøl Fønhus

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Marita Sporstøl Fønhus
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for global helse ved Folkehelseinstituttet

Kjetil Gundro Brurberg

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Ingvild Kirkehei

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Vegard Strøm

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Liv Merete Brynildsen Reinar

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Liv Merete Reinar
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helsetjenester ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 5