Cristin-resultat-ID: 865547
Sist endret: 8. desember 2011, 13:33
Resultat
Rapport
1995

Gasslogistikk

Bidragsytere:
 • Kjetil Kåre Haugen
 • Thor Bjørkvoll og
 • Atle Minsaas

Utgiver/serie

Utgiver

SINTEF, Anvendt økonomi

Serie

SINTEF Rapport
ISSN 1504-9795

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 1995
Volum: STF83
Hefte: A95002
Antall sider: 63
ISBN: 82-595-8107-8

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Gasslogistikk

Sammendrag

Denne rapporten beskriver sentrale emner knyttet til modellering av verdikjeden ved salg av norsk naturgass. Rapporten faller naturlig i 3 deler. Første del diskuterer eksisterende modellers styrke og svakheter i relasjon til den aktuelle problemstilling. Andre del diskuterer problemstillinger relatert til lagring av gass mens siste del diskuterer markedssiden. Framstillingsformen er med hensikt diskuterende. Dette innebærer at rapporten ikke nødvendigvis gir svar på hvilket modellkonsept som bør benyttes ved modellering av gasskjeden. Rapporten diskuterer imidlertid sentrale problemstillinger en bør ta stilling til dersom en ønsker å gjennomføre en slik modellering. I så måte bør rapporten ses som et første skritt på veien mot en akseptabel modellstruktur.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Kjetil Haugen

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Kjetil Kåre Haugen
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Bærekraftig energiteknologi ved SINTEF AS

Thor Bjørkvoll

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Atle Minsaas

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 3 av 3