Cristin-resultat-ID: 867459
Sist endret: 29. mars 2018, 01:21
Resultat
Rapport
2011

Beregning av volum av et utvalg undersøkelser og prosedyrer i spesialisthelsetjenesten for nettstedet Fritt sykehusvalg Norge. Del 2: undersøkelser og ikke-kirurgiske prosedyrer

Bidragsytere:
 • Anne-Lise Lund Håheim
 • Katrine Damgaard og
 • Doris Tove Kristoffersen

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2011
Antall sider: 26
ISBN: 978-82-8121-326-5

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Beregning av volum av et utvalg undersøkelser og prosedyrer i spesialisthelsetjenesten for nettstedet Fritt sykehusvalg Norge. Del 2: undersøkelser og ikke-kirurgiske prosedyrer

Sammendrag

Bakgrunn Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har identifisert koder og utført beregning av volum for utførte undersøkelser og prosedyrer innen spesialisthelsetjenesten på oppdrag fra Helsedirektoratet. De beregnede volumtallene skal publiseres på Helsedirektoratets nettsted Fritt sykehusvalg Norge. Dette notatet omhandler del 2 av prosjektet og omfatter undersøkelser og ikke-kirurgiske prosedyrer. Del 1 omfattet kirurgiske prosedyrer og er beskrevet i et eget notat: http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/6625.cms. Metode Datafiler fra Norsk pasientregister (NPR) for 2008 over alle innleggelser og polikliniske konsultasjoner ble brukt. Dataene var anonymisert, og valg av fagområder var i henhold til de fagområdene som nettstedet Fritt sykehusvalg Norge har. For å sikre at de foreslåtte kodene for datauttrekk til volumberegning av behandlingene gir et klinisk relevant resultat og presisjon i kodevalg bad Kunnskapssenteret aktuelle fagmiljøer kommentere valgene. Kodene som ble brukt var diagnosekoder (ICD-10-koder), medisinske og kliniske prosedyrekoder (fra NCMP og NCSP) og takster. DRG-koder var ikke spesifikke nok for vårt formål. For å sikre kvaliteten av de beregnede volumtallene sendte Helsedirektoratet tallene til sykehusene for kommentarer og sammenlikning med sykehusenes egne registreringer før de ble publisert på Fritt sykehusvalg Norge. Resultat Det er beregnet volum for 36 prosedyrer og undersøkelser innen 14 fagområder. For fem fagområder og én type undersøkelse var det ikke mulig å beregne volum. Diskusjon Volumtallene beskriver aktivitet i spesialisthelsetjenesten på flere fagområder som er i pasienters, ansattes og helselederes interesse. De er ikke knyttet opp mot resultater av undersøkelse eller behandling. Helsedirektoratet har gjennomført en høring ved sykehusene og har kommet fram til enkelte alternative koder. De alternative kodene er i Vedlegg B og i tabellene i Vedlegg A.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Anne Lise Lund Håheim

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Anne-Lise Lund Håheim
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Katrine Damgaard Skyrud

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Katrine Damgaard
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet

Doris Tove Kristoffersen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3