Cristin-resultat-ID: 870929
Sist endret: 23. mars 2018, 17:04
Resultat
Rapport
2011

Effekten av tilrettelagt dagsentertilbud til personer med demens

Bidragsytere:
 • Liv Merete Reinar
 • Brynjar Fure
 • Ingvild Kirkehei
 • Kristin Thuve Dahm og
 • Brynjar Landmark

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Serie

Rapport fra Kunnskapssenteret
ISSN 1890-1298
e-ISSN 1890-1298
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2011
Hefte: 21/2011
Antall sider: 53
ISBN: 978-82-8121-439-2

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Samfunnsmedisin
- Fagområde: Medisin og helsefag

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekten av tilrettelagt dagsentertilbud til personer med demens

Sammendrag

Bakgrunn Det er beregnet at cirka 68 000 personer med demens i Norge i 2010. Minst halvparten av alle med demens i Norge bor i eget hjem. Et av hovedsatsingsområdene i demensomsorgen er å etablere tilrettelagte dagaktivitetstilbud for disse. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har oppsummert tilgjengelig forskning om hvilken effekt tilbud om tilrettelagt dagaktivitet har på å forebygge eller å utsette innleggelse i institusjon og om det har effekt på blant annet funksjonsnivå og livskvalitet. Hovedfunn Vi inkluderte åtte studier. De viste inkonsistente resultater og alle konklusjoner er basert på funn fra studier med lav eller svært lav kvalitet. Resultatene må derfor tolkes med stor forsiktighet. Det er usikkert om bruk av tilrettelagt dagaktivitetstilbud for personer med demens kan bidra til utsettelse av innleggelse i sykehjem/sykehus (to studier – lav/svært lav kvalitet). Vi kan ikke konkludere sikkert, men tilrettelagt dagaktivitetstilbud kan bidra til: noe lavere forekomst av atferdsproblemer (fem studier – svært lav kvalitet) mindre belastning for pårørende (tre studier – svært lav kvalitet) mindre bruk av medikamenter av typen psykofarmaka (én studie – svært lav kvalitet) Det ser ikke ut til at tilrettelagt dagaktivitetstilbud påvirker funksjonsnivået til personer med demens. Vi kan ikke besvare spørsmålet om kostnader knyttet til tilbudet.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Liv Merete Brynildsen Reinar

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Liv Merete Reinar
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helsetjenester ved Folkehelseinstituttet

Brynjar Fure

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helsetjenester ved Folkehelseinstituttet

Ingvild Kirkehei

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Kristin Thuve Dahm

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Brynjar Fowels Landmark

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Brynjar Landmark
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 5