Cristin-resultat-ID: 871748
Sist endret: 4. desember 2015, 12:07
Resultat
Rapport
2011

Samfunnsmessige effekter av SIVAs engasjement

Bidragsytere:
 • Torgeir K Haavik
 • Jørn Fenstad
 • Jens Olgard Dalseth Røyrvik
 • Marit Schei Olsen og
 • Per Morten Schiefloe

Utgiver/serie

Utgiver

NTNU Samfunnsforskning

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2011
Antall sider: 44
ISBN: 978-82-7570-442-7
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Samfunnsmessige effekter av SIVAs engasjement

Sammendrag

​Denne rapporten bygger på en studie av SIVAs engasjement i Forskningsparken i Tromsø og Verdal Industripark. Studien er basert på intervjuer med 16 informanter fra Forskningsparken i Tromsø, Verdal Industripark og SIVA. Med utgangspunkt i disse satsingene, som både internt og eksternt betraktes som vellykkede, har vi identifisert tre dimensjoner/prosesseffekter som ser ut til å ha vært av avgjørende betydning for de resultatene som er oppnådd. Disse tre dimensjonene er betegnet som henholdsvis forretningsutvikling, legitimeringseffekter og katalysatorrollen. At man har lykkes i Tromsø og Verdal, henger sammen med at SIVA har fungert godt i forhold til alle disse dimensjonene. Et viktig poeng er at disse tre dimensjonene er gjensidig avhengige av, og påvirker, hverandre. Den forretningsmessige dimensjonen i SIVAs arbeid er lett synlig og i noen grad også målbar i form av eiendomsutvikling, investeringer og formell deltakelse. Katalysatorrollen og legitimeringseffekten er derimot mindre synlig og kanskje påaktet – men ikke mindre viktig. I noen grad fremstår disse sidene ved SIVAs arbeidsmåter som en form for ‘taus kunnskap’. Det er noe mange vet er viktig, men som ikke nødvendigvis uttales eksplisitt. Selv om denne undersøkelsen er av begrenset omfang og bare omfatter to av SIVAs mange engasjementer, er det god grunn til å tro at de sammenhenger som fremkommer har allmenn gyldighet. Ytterligere verifisering av dette fordrer imidlertid mer omfattende undersøkelser.

Bidragsytere

Torgeir Kolstø Haavik

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Torgeir K Haavik
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Studio Apertura ved NTNU Samfunnsforskning AS

Jørn Fenstad

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Studio Apertura ved NTNU Samfunnsforskning AS

Jens Olgard Dalseth Røyrvik

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Studio Apertura ved NTNU Samfunnsforskning AS
Aktiv cristin-person

Marit Schei Olsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Studio Apertura ved NTNU Samfunnsforskning AS

Per Morten Schiefloe

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Studio Apertura ved NTNU Samfunnsforskning AS
1 - 5 av 5