Cristin-resultat-ID: 874838
Sist endret: 28. oktober 2016, 16:37
NVI-rapporteringsår: 2011
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2011

Variations in treatment organisation, practices and outcomes within the Norwegian Opioid Maintenance Treatment Programme

Bidragsytere:
 • Linn Renathe Gjersing
 • Helge Waal
 • Jo Røislien
 • Michael Gossop og
 • Thomas Clausen

Tidsskrift

Norsk Epidemiologi
ISSN 0803-2491
e-ISSN 1891-5477
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2011
Volum: 21
Hefte: 1
Sider: 113 - 118
Open Access

Importkilder

Norart-ID: 1200505223

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Variations in treatment organisation, practices and outcomes within the Norwegian Opioid Maintenance Treatment Programme

Sammendrag

Variations within and between opioid maintenance programmes have been identified in other countries such as US and the UK. The aim of this study was to assess possible differences in treatment organisation, practices and outcomes between 14 regional centres within the Norwegian Opioid Maintenance Treatment programme, which were subject to the same government standards. This was a national ecological study conducted in November 2008 in Norway. Marked variations between the centres in caseload, choice of agonists, prescribing doctor, as well as in the use of supervised dispensing and urine drug screening were found. Only prescribed agonist dose was consistent across all centres. Centres in which patients had more illicit drug use had fewer patients with long-term living arrangements, more unemployment, and more patients who reported social security benefits as main income. The differences occurred despite government regulations, policies and guidelines, and frequent national meetings between centre managers. These findings show how government standards may be interpreted and implemented differently.

Tittel

Variations in treatment organisation, practices and outcomes within the Norwegian Opioid Maintenance Treatment Programme

Sammendrag

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) har vært tilgjengelig i Norge, siden 1998, som et nasjonalt medisinsk behandlingstilbud for personer med opiatavhengighet. Både innad og mellom ulike land har det vært beskrevet ulikheter i hvordan denne type behandling organiseres og tilbys. Forskere fra Seraf- Senter for rus- og avhengighetsforskning har undersøkt forskjeller i behandling mellom de 14 LAR-sentrene. Det ble funnet at det på undersøkelsestidspunktet i 2008 var store forskjeller mellom sentrene i forhold til organisering, behandling og behandlingsutfall. Det var ulikheter i antall personer pr ansatt, hvilket medikament som ble foreskrevet (metadon eller subutex®/subuxone®), overvåket medikamentinntak og urinprøver. I tillegg var det store forskjeller i rusbruk og sosialrehabilitering. Sentre som hadde mer rusbruk blant sine pasienter hadde færre pasienter med egen bolig, flere pasienter uten arbeid og flere pasienter som hadde sosial støtte som viktigste inntektskilde. Disse forskjellene oppstod selv om sentrene var underlagt de samme retningslinjene for behandling og regelmessige møter mellom lederne i de ulike sentrene. Dette viser hvordan retningslinjer kan forstås og implementeres ulikt og viser at implementering av slike retningslinjer kan være vanskelig. Ny forskrift og nye retningslinjer ble introdusert i 2010, og organiseringen av LAR sentrene er også endret. Spørsmålet er om ulikhetene mellom de ulike sentrene vil vedvare eller om disse tiltakene har vært tilstrekkelig for å redusere de ulikhetene som er dokumentert i denne undersøkelsen.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Linn Gjersing

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Linn Renathe Gjersing
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo

Helge Waal

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Jo Røislien

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for biostatistikk ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo

Michael Gossop

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved King's College London, University of London

Thomas Clausen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 5