Cristin-resultat-ID: 885333
Sist endret: 30. mars 2018 02:53
Resultat
Rapport
2010

Behandling for å redusere behovet for kirurgiske inngrep hos personer med artrose

Bidragsytere:
 • Hege Kornør
 • Ingrid Harboe
 • Kristin Kamilla Linnestad og
 • Marianne Klemp

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2010
Antall sider: 12
ISBN: 978-82-8121-351-7

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Behandling for å redusere behovet for kirurgiske inngrep hos personer med artrose

Sammendrag

Bakgrunn: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har fått i oppdrag fra Norsk Revmatikerforbund å søke etter forskning om effekten av forskjellig behandling på behov for kirurgiske inngrep hos personer med artrose. Metode: Den 28. april 2010 søkte vi etter relevante systematiske oversikter i The Cochrane Library, MEDLINE, EMBASE, PsycINFO, Centre for Reviews and Dissemination (CRD) og PEDro. To forskere gikk gjennom titler og sammendrag, og vurderte relevans uavhengig av hverandre. Vi brukte forhåndsdefinerte inklusjonskriterier. Resultater: Litteratursøket identifiserte 786 unike publikasjoner, hvorav kun én så ut til å være relevant.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Hege Kornør

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet

Ingrid Harboe

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Kristin Kamilla Linnestad

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Marianne Klemp

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Marianne Klemp
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for global helse ved Folkehelseinstituttet
1 - 4 av 4