Cristin-resultat-ID: 886678
Sist endret: 10. mars 2018 23:27
Resultat
Rapport
2009

Effekt av tiltak for å avslutte legemiddelavhengighet

Bidragsytere:
 • Tove Ringerike
 • Hege Kornør
 • Ingrid Harboe og
 • Marianne Klemp

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2009
Antall sider: 64
ISBN: 978-82-8121-290-9

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekt av tiltak for å avslutte legemiddelavhengighet

Sammendrag

Det er kjent at pasienter har utviklet legemiddelavhengighet etter lovlig bruk av vanedannende legemidler (anxiolytika, analgetika, og hypnotika). Dette kalles av noen for ”lavdose-avhengighet”. Begrepet er ikke entydig definert, og er gjenstand for uenighet i fagmiljøene. Med bakgrunn i Legemiddelmeldingen skal Helsedirektoratet kvantifisere problemområdet, bidra til økt oppmerksomhet rundt feilaktig – men også riktig bruk av denne type legemidler og sikre et felles begrepsapparat/definisjoner på legemiddelavhengighet. Helsedirektoratet ønsker derfor en oversikt over litteratur som kan være til hjelp i arbeidet. I samarbeid med Kunnskapssenteret ble det laget to problemstillinger som lot seg løse ved hjelp av vår metodologi. 1) Hvilke tiltak er mest effektive i behandling av legemiddelavhengige pasienter med den hensikt å få dem til å avslutte avhengigheten? 2) Effekt av tiltak for å hindre at pasienter blir legemiddelavhengige (for eksempel effekt av ulike forskrivningsmønster). Denne rapporten er et søk med etterfølgende sortering av identifisert litteratur for problemstilling nummer 1.

Bidragsytere

Tove Ringerike

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Hege Kornør

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet

Ingrid Harboe

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Marianne Klemp

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Marianne Klemp
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for global helse ved Folkehelseinstituttet
1 - 4 av 4