Cristin-resultat-ID: 887245
Sist endret: 10. mars 2018 23:15
Resultat
Rapport
2009

Profylaktisk behandling av cluster hodepine - litteratursøk

Bidragsytere:
 • Hege Kornør
 • Ingrid Harboe
 • Kristin Kamilla Linnestad og
 • Marianne Klemp

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2009
Antall sider: 28
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Profylaktisk behandling av cluster hodepine - litteratursøk

Sammendrag

Bakgrunn: Dette litteratursøket er utført på oppdrag fra Helseøkonomiforvaltningen HELFO. Bestillingen var en oversikt over studier av den forebyggende effekten av prednisolon og andre steroider, og av verapamil, på cluster hodepine. Metode: Vi søkte systematisk i internasjonale vitenskapelige databaser etter systematiske oversiktsartikler, randomiserte kontrollerte studier (RCTer) og observasjonsstudier som undersøkte nytten av de aktuelle legemidlene. Resultat: Søkeresultatet var 204 unike referanser som vi gikk gjennom sammendragene til. Vi vurderte 17 publikasjoner som relevante for bestillingen. Publikasjonene ble kategorisert etter type legemiddel og studiedesign.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Hege Kornør

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet

Ingrid Harboe

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Kristin Kamilla Linnestad

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Marianne Klemp

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Marianne Klemp
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for global helse ved Folkehelseinstituttet
1 - 4 av 4