Cristin-resultat-ID: 897975
Sist endret: 13. november 2014 06:14
Resultat
Annen presentasjon
2012

"Vitensenter helse og teknologi"

Bidragsytere:
 • Hilde Holm
 • Monika Gullslett og
 • Hilde Eide

Presentasjon

Navn på arrangementet: Fremtidsutstillingen Drammen 2036
Sted: Drammen
Dato fra: 28. januar 2012
Dato til: 12. februar 2012

Arrangør:

Arrangørnavn: Drammen kommune

Om resultatet

Annen presentasjon
Publiseringsår: 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

"Vitensenter helse og teknologi"

Sammendrag

Denne filmen handler om Vitensenteret helse og teknologi på Papirbredden i Drammen. Vitensenteret blir et viktig sted for læring, innovasjon og forskning. Det skal bli et levende ogleveringsdyktig senter som skal: • Sikre rekruttering til helsefagene og øke interessen for jobb i kommunehelsetjenesten. • Utvikle helsefagene utfra samfunnets behov gjennom tverrfaglig samarbeid mellom helse og teknologi og andre relevante fagområder. • Være en arena for FoU/innovasjonsprosjekter mellom akademia, offentlig sektor, næringsliv og innbyggere. • Være testarena for nye teknologiske løsninger innen helse og omsorg. • Være testarena for samhandling mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Målet er at flere skal kunne bo trygt hjemme lenger. VI MÅ TENKE NYTT FOR Å LYKKES! Vitensenteret har spennende utdanningsmuligheter for omsorgsfulle, kloke hoder! TEKNOLOGI - FREMTIDENSHJELPENDE HÅND

Bidragsytere

Hilde Holm

 • Tilknyttet:
  Faglig ansvarlig
Aktiv cristin-person

Monika Knudsen Gullslett

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Monika Gullslett
 • Tilknyttet:
  Faglig ansvarlig
  ved Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge
Aktiv cristin-person

Hilde Eide

 • Tilknyttet:
  Faglig ansvarlig
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 3 av 3