Cristin-resultat-ID: 900661
Sist endret: 21. januar 2015, 15:27
NVI-rapporteringsår: 2012
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2012

Last three days of life in the hospital: a comparison of symptoms, signs, and treatment in the young old and the oldest old patients using the resident Assessment Instrument for Palliative care

Bidragsytere:
  • Simen Alexander Steindal
  • Anette Hylen Ranhoff
  • Inger Schou Bredal
  • Liv Wergeland Sørbye og
  • Anners Lerdal

Tidsskrift

International Journal of Older People Nursing
ISSN 1748-3735
e-ISSN 1748-3743
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2012
Publisert online: 2012
Trykket: 2013
Volum: 8
Hefte: 3
Sider: 199 - 206
Artikkelnummer: 2011-0422

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Last three days of life in the hospital: a comparison of symptoms, signs, and treatment in the young old and the oldest old patients using the resident Assessment Instrument for Palliative care

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Simen Alexander Steindal

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Anette Hylen Ranhoff

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Medisinsk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus
Aktiv cristin-person

Inger Schou Bredal

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Avdeling for sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo
  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Seksjon for bryst og endokrinkirurgi ved Oslo universitetssykehus HF
Aktiv cristin-person

Liv Wergeland Sørbye

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Anners Lerdal

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Administrasjonen ved Lovisenberg Diakonale Sykehus
  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Gastromedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 5