Cristin-resultat-ID: 902801
Sist endret: 28. oktober 2016 16:37
NVI-rapporteringsår: 2011
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2011

Alcohol and cannabis use in Norway during the period 1995-2009

Bidragsytere:
 • Elin Kristin Bye og
 • Ståle Østhus

Tidsskrift

Norsk Epidemiologi
ISSN 0803-2491
e-ISSN 1891-5477
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2011
Volum: 21
Hefte: 1
Sider: 67 - 76
Open Access

Importkilder

Norart-ID: 1200505201

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Alcohol and cannabis use in Norway during the period 1995-2009

Sammendrag

The description of alcohol and cannabis use in the period 1995-2009 is based on data from five sets of surveys. Sales figures for alcohol consumption are also included. Alcohol sales in Norway increased by 40 per cent during the period 1995-2009, from 4.8 to 6.7 litres of pure alcohol per inhabitant aged 15 years and over. This increase largely reflects a sharp increase in the sale of wine. Also when taking into account unregistered alcohol consumption, the consumption of alcohol increased considerably in Norway during the period in question. The increased alcohol consumption seems to be due to an increase in moderate alcohol consumers and/or an increase in situations involving moderate alcohol consumption. Population surveys indicate that there has been an increase in the proportion who drink alcohol and in the proportion of people who drink relatively often, but the increased drinking frequency is not accompanied by a corresponding increase in the proportion who often drink until they are intoxicated. On average, men drink more often and greater quantities than women, with the exception of wine. The proportion who drink alcohol at least twice a month or more has increased in all age groups, and the increase has been particularly marked among those above the age of 50. Despite a reduction in consumption among young people in recent years, consumption and drinking until intoxicated are still widespread. Young girls drink alcohol as often as boys and are equally often intoxicated. As for cannabis, there was an increase in the age group 15-20 years in the second half of the 1990s, followed by a decrease and stagnation since the turn of the millennium. There was little or no difference between boys and girls in the 15-20 age group in the use of cannabis, while among young adults, far more men than women reported that they had used cannabis.

Tittel

Alcohol and cannabis use in Norway during the period 1995-2009

Sammendrag

denne oversiktsartikkelen gis det en beskrivelse av utviklingen i alkohol- og cannabisbruk i perioden 1995-2009 basert på resultater fra fem ulike sett med spørreundersøkelser. For utviklingen i alkoholbruk benyttes også omsetningstall. Alkoholomsetningen i Norge økte med 40% i perioden 1995-2009, fra 4,8 til 6,7 liter ren alkohol per innbygger 15 år og over. Økningen skyldes i hovedsak en kraftig vekst i omsetningen av vin. Også når man tar høyde for det uregistrerte alkoholkonsumet, har alkoholkonsumet økt betydelig i Norge i den aktuelle perioden. Det økte alkoholkonsumet ser ut til å skyldes en tilvekst av moderate alkoholkonsumenter og/eller en tilvekst av moderate drikkesituasjoner. Spørreundersøkelser i befolkningen tyder på at det både har vært en økning i andelen som drikker alkohol og i andelen som drikker relativt ofte, men økningen i drikkefrekvens er ikke fulgt av en tilsvarende økning i andelen som ofte drikker seg beruset. Menn drikker i gjennomsnitt oftere og mer enn kvinner, med unntak av vin. Andelen som drikker alkohol flere ganger i måneden eller oftere (2 ganger eller mer) har økt i alle aldersgrupper, og økningen har vært særlig sterk blant de over 50 år. Til tross for en reduksjon i konsumet blant ungdom de siste årene, er konsumet og beruselsesdrikkingen fortsatt betydelig. Unge jenter drikker alkohol like ofte, og er like ofte beruset, som gutter. For cannabis var det i aldersgruppen 15-20 år en økning i siste halvdel av 1990- tallet, fulgt av en nedgang og utflating i årene etter tusenårsskiftet. Det var liten eller ingen forskjell mellom gutter og jenter i aldersgruppen 15-20 år når det gjaldt bruk av cannabis, mens det blant unge voksne var langt flere menn enn kvinner som oppga at de hadde brukt cannabis.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Elin Kristin Bye

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Ståle Østhus

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2