Cristin-resultat-ID: 904725
Sist endret: 3. februar 2012 12:27
Resultat
Rapport
1996

Forsøk med fastlegeordning. Evaluering av et forsøk i fire kommuner. AFIs rapportserie nr. 2/96

Bidragsytere:
 • Hanne HEEN
 • Elin Johnsen og
 • Tone Opdahl Moe

Utgiver/serie

Utgiver

Arbeidsforskningsinstituttet

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 1996
Antall sider: 164
ISBN: 82- 7609-061-3

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forsøk med fastlegeordning. Evaluering av et forsøk i fire kommuner. AFIs rapportserie nr. 2/96

Bidragsytere

Hanne Heen

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Hanne HEEN
 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet - storbyuniversitetet

Elin Johnsen

 • Tilknyttet:
  Redaktør
  ved Kvalitets- og utviklingssenteret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tone Opdahl Moe

 • Tilknyttet:
  Redaktør
1 - 3 av 3

Kapitler/Artikler Kapitler/Artikler

Forsøket – siktemål og utforming.

Johnsen, Elin; Opdahl Moe, Tone. 1996, UNNVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Fastlegen og vilkårne for faglig samarbeid.

Johnsen, Elin. 1996, UNNVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Synliggjøring av ulikheter i praksis.

Opdahl Moe, Tone; Johnsen, Elin. 1996, UNNVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Avslutningskapittel.

HEEN, Hanne; Johnsen, Elin; Opdahl Moe, Tone. 1996, UNN, OSLOMETVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 4 av 4