Cristin-resultat-ID: 904744
Sist endret: 3. februar 2012 12:46
Resultat
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1996

Avslutningskapittel

Bidragsytere:
 • Hanne HEEN
 • Elin Johnsen og
 • Tone Opdahl Moe

Bok

Om resultatet

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publiseringsår: 1996
Sider: 137 - 146
ISBN:
 • 82- 7609-061-3

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Avslutningskapittel

Bidragsytere

Hanne Heen

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Hanne HEEN
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet - storbyuniversitetet

Elin Johnsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Kvalitets- og utviklingssenteret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tone Opdahl Moe

 • Tilknyttet:
  Forfatter
1 - 3 av 3

Resultatet er en del av Resultatet er en del av

Forsøk med fastlegeordning. Evaluering av et forsøk i fire kommuner. AFIs rapportserie nr. 2/96.

HEEN, Hanne; Johnsen, Elin; Opdahl Moe, Tone. 1996, UNN, OSLOMETRapport
1 - 1 av 1