Cristin-resultat-ID: 905602
Sist endret: 27. november 2015, 11:01
Resultat
Rapport
2012

Tvang i barneverninstitusjoner. Ungdommenes perspektiver

Bidragsytere:
 • Gro Ulset og
 • Torill Tjelflaat

Utgiver/serie

Utgiver

NTNU Samfunnsforskning AS

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2012
Antall sider: 86
ISBN: 978-82-91927-17-6
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tvang i barneverninstitusjoner. Ungdommenes perspektiver

Sammendrag

Rapporten presenterer resultater fra prosjektet “Tvang i barneverninstitusjoner – ungdommenes perspektiver”, hvor vi har intervjuet elleve ungdommer mellom 16 og 17 år, som bor i tre ulike barneverninstitusjoner, om deres forståelse av tvang og deres oppfatninger og opplevelser knyttet til bruk av tvang i barneverninstitusjoner. Det er en overordnet målsetning at den kunnskap som studien har frembrakt skal bidra til større bevissthet hos ansatte i barnevernet og i barneverninstitusjoner om beboeres oppfatning av situasjonell tvangsbruk, inklusive spørsmål om integritet, og at dette kan bidra til å utvikle god praksis på området, også der tvangsbruk er påkrevet. Undersøkelsen viser at ungdommene har god forståelse av hva tvang er/kan innebære, samt hva som regnes som tvangstiltak ved opphold i barneverninstitusjon. De fleste har imidlertid ikke oversikt over hvilke tvangstiltak institusjonene kan anvende overfor hvem. Ungdommene mener at tvang kan være nødvendig i enkelte situasjoner for å trygge beboerne og omgivelsene, men samtidig sier de at tvang medfører utrygghet og at tvang avler tvang. En del tvangstiltak beskrives som skremmende og krenkende.

Bidragsytere

Gro Ulset

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Prosjektservice ved NTNU Samfunnsforskning AS

Torill Tjelflaat

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Prosjektservice ved NTNU Samfunnsforskning AS
1 - 2 av 2