Cristin-resultat-ID: 906954
Sist endret: 28. februar 2012 13:21
NVI-rapporteringsår: 2011
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2011

Bruk/ikke bruk av telemedisin i svangerskaps- og fødselsomso[r]gen

Bidragsytere:
 • Kari Dyb

Tidsskrift

Nordisk tidsskrift for helseforskning
ISSN 1504-3614
e-ISSN 1891-2982
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2011
Volum: 7
Hefte: 2
Sider: 62 - 78
Open Access

Importkilder

Norart-ID: 1200505394

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bruk/ikke bruk av telemedisin i svangerskaps- og fødselsomso[r]gen

Sammendrag

Norge har, i likhet med flere andre stater i den vestlige verden, investert betydelige beløp på innføring av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i helsesektoren. Til tross for politisk optimisme viser forskning at mange teknologiprosjekter feiler. Forklaringene på feilslåtte teknologiprosjekter er mange og til dels ulike. Det er likevel en klar tendens til å kategorisere IKT-utfordringene enten som teknologiske eller som organisatoriske. Denne artikkelen viser at det er mer til saken med å forstå utfordringene med bruk av IKT. Med utgangspunkt i en empirisk analyse av hvordan telemedisin både blir brukt og ikke tatt i bruk i svangerskaps- og fødselsomsorgen argumenterer Dyb for hvordan en materiellsemiotisk tilnærming er et godt inntak til å belyse mangfoldet i hva som skjer når ny teknologi blir innført i helsesektoren. Til slutt drøfter hun hvordan en materiellsemiotisk tilnærming dermed også er et godt inntak til refleksjoner omkring helsepolitiske teknologiforståelser

Bidragsytere

Kari Dyb

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for samfunnsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 1 av 1