Cristin-resultat-ID: 907963
Sist endret: 28. oktober 2016 16:37
NVI-rapporteringsår: 2012
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2012

Using an extended version of the theory of planned behaviour to predict smoking cessation in two age groups

Bidragsytere:
 • Magnhild Høie
 • Inger Synnøve Moan
 • Jostein Rise og
 • Elisabeth Larsen

Tidsskrift

Addiction Research and Theory
ISSN 1606-6359
e-ISSN 1476-7392
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2012
Volum: 20
Hefte: 1
Sider: 42 - 54

Importkilder

Isi-ID: 000298188200005

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Using an extended version of the theory of planned behaviour to predict smoking cessation in two age groups

Sammendrag

The aim of this study was twofold: (i) to test the utility of the theory of planned behaviour (TPB) in predicting intentions to quit smoking and subsequent behaviour in two age groups, and among women and men, and (ii) to examine whether descriptive norms, moral norms and past behaviour predict intentions and behaviour beyond the impact of the TPB components. Analyses were based on data from a prospective sample of 447 daily smokers (adolescents 16-19 years, n == 174, M == 17.5, adults 35-55 years, n  ==  311, M  ==  44 years). The TPB accounted for 31.8%% and 38%% of the variance in intentions in the adolescent and adult groups, respectively. The extension variables added 12.6%% and 12.1%% to the explained variance of intentions in the adolescent and adult groups. Affective attitude was the strongest predictor of intentions in both age groups. A number of moderating effects of gender and age were found in predicting intentions. Moreover, intentions and perceived behavioural control (PBC) had a direct impact on behaviour only in the adult group, while the PBC × intention interaction was a significant predictor in the adolescent group. The extended TPB model provided a better fit among the adults than among adolescents (Nagelkerke R2 == 0.29 vs. 0.17, respectively).

Tittel

Anvendelse av en utvidet versjon av teorien om planlagt atferd til å predikere røykeslutt i to aldersgrupper

Sammendrag

For å fremme røykeslutt blant ungdom bør man styrke deres opplevelse av kontroll over å slutte å røyke. Tiltak som har til hensikt å fremme røykeslutt blant voksne vil derimot lykkes bedre dersom man i tillegg til å fokusere på kontroll over røykeslutt, også styrker deres motivasjon til å slutte å røyke. Resultatene tyder på at dette kan oppnås ved å fokusere på de følelsesmessige gevinstene ved å slutte samt moralske aspekter ved røykeslutt. Slik konkluderer Magnhild Høie ved Universitetet i Agder, og Inger Synnøve Moan, Jostein Rise og Elisabeth Larsen ved SIRUS i en studie av røykeslutt blant dagligrøykende ungdommer og voksne. Grunnlag for studien Studien har tatt utgangspunkt i at motivasjonen for å slutte å røyke kan forklares ved hjelp av den psykologiske teorien om planlagt atferd (TPB). I følge teorien er motivasjon samt en opplevelse av kontroll over røykeslutt avgjørende for om man lykkes med sluttforsøket eller ei. Motivasjonen følger av holdninger, individets oppfatninger om hva hun/han tror at omgivelsene forventer og opplevd kontroll over egen atferd. I tillegg til disse kriteriene i teorien ble det antatt at individets oppfatninger om hvorvidt han/hun tror at det er vanlig blant venner å slutte, moralske normer og tidligere sluttforsøk ville forklare motivasjonen til å slutte å røyke. Data knyttet til motivasjon om røykeslutt ble innhentet blant 447 dagligrøykere i to aldersgrupper: 16-19 år (n=174) og 35-55 år (n=311) og faktisk røykeslutt ble målt blant de samme personene 3 måneder senere. Aldersspesifikke røykeslutt-tiltak Resultatene viser at denne utvidede TPB-modellen er bedre egnet til å forklare motivasjonen til røykeslutt og faktisk røykeslutt blant den eldste gruppen av røykere, og at den var mindre egnet til å forklare røykeslutt blant ungdom. Studien kan angi retning for skreddersydde tiltak rettet mot ungdom og voksne. For å fremme røykeslutt blant ungdom bør tiltak fokusere på deres opplevelse av kontroll over det å slutte å røyke. Tiltak som har til hensikt å fremme røykeslutt blant voksne vil derimot lykkes bedre dersom man i tillegg til å fokusere på kontroll over røykeslutt, også styrker deres motivasjon til å slutte å røyke. Resultatene tyder på at dette kan oppnås ved å fokusere på de følelsesmessige gevinstene ved å slutte (eks. tilfredsstillende) samt moralske aspekter ved røykeslutt.

Bidragsytere

Magnhild Høie

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder
Aktiv cristin-person

Inger Synnøve Moan

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Inaktiv cristin-person

Jostein Rise

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
Inaktiv cristin-person

Elisabeth Larsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 4 av 4