Cristin-resultat-ID: 911002
Sist endret: 28. oktober 2016 16:37
NVI-rapporteringsår: 2011
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2011

Røykernes motstand til nye tobakksforebyggende tiltak

Bidragsytere:
  • Karl Erik Lund

Tidsskrift

Den norske tannlegeforenings tidende
ISSN 0029-2303
e-ISSN 1894-180X
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2011
Volum: 121
Hefte: 13
Sider: 838 - 843

Importkilder

Norart-ID: 1100503205

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Røykernes motstand til nye tobakksforebyggende tiltak

Sammendrag

Det er foreslått nye salgsrestriksjoner for sigaretter og nye adgangsbegrensninger for røyking. For å danne et inntrykk om forventet etterlevelse, har Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) undersøkt røykernes motstand til flere av disse forslagene. Synnovate samlet inn svar fra et representativt utvalg på 5 149 personer over 15 år via en kombinasjon av telefonintervju og spørreskjema tilsendt via e-post. Oppfatning om 10 nye salgsbegrensninger og 13 nye adgangsbegrensninger ble gitt på en skala fra 1 (ingen støtte) til 5 (full støtte). Størst motstand var det til å gi apotekene enerett til salg av sigaretter (93,2 %), til å innskrenke salgstiden for sigaretter (84,7 %) og til å frata bensinstasjoner og kiosker retten til å selge sigaretter (82,4 %). Heving av aldersgrensen (41,9 %) og lisensiering av tobakksforhandlere (59,9 %) var de salgsbegrensende tiltak som aktiverte minst motstand hos dagligrøykerne. Blant de foreslåtte adgangsbegrensningene var det størst motstand forbud mot røyking i parker (83,5 %) og på steder med utendørs servering av mat (81,2 %) og drikke (85,2 %). Langt mindre motstand var det til forslaget om å forby røyking i nærheten av barn inne (21,3 %) og forslagene om røykfri arbeidsdag for elever i videregående skole (35 %), for barnehagepersonell (40,2 %) og for lærere i grunn- (42,9 %) og videregående skole (47,2 %). For å kunne oppnå vellykket implementering er det nødvendig å øke legitimiteten for tiltakene blant røykerne.

Tittel

Norwegian smokers’ resistance to novel tobacco control measures (in norwegian)

Sammendrag

New restrictions on sale of cigarettes and restrictions on smoking have been proposed. In order to gain an impression of how these restrictions will be complied with, the Norwegian Institute for Alcohol and Drug Research (SIRUS) examined smokers' resistance to some of these proposals. The market research company Synnovate collected data from a representative sample of 5 149 people over the age of 15, using a combination of telephone interviews and questionnaires sent by e-mail. Respondents were asked to rate their opinion of 10 new sales restrictions and 13 new restrictions on smoking on a scale from 1 (no support) to 5 (full support). Results. The measures with the most resistance were: giving pharmacies the sole right to sell cigarettes (93.2 %), reducing the sales hours for cigarettes (84.7 %), and withdrawing the right for petrol stations and convenience stores to sell cigarettes (82.4 %). The measures to restrict the sale of cigarettes with the least resistance from daily smokers were: raising the age limit (41.9 %) and licensing of sales outlets for tobacco (59.9 %). The measures to restrict smoking with the most resistance were: the ban on smoking in parks (83.5 %) and in places that serves food outside (81.2 %) and in places that serve drinks outside (85.2 %). There was much less resistance to the proposal to forbid smoking in the vicinity of children indoors (21.3 %), and the proposals for smoke-free workdays for pupils in upper secondary schools (35 %), for employees in day nurseries (40.2 %) and for teachers in primary schools (42.9 %) and upper secondary schools (47,2 %). In order to achieve successful implementation, it is necessary to improve the legitimacy of measures among smokers.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Karl Erik Lund

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1