Cristin-resultat-ID: 911010
Sist endret: 28. oktober 2016 16:37
NVI-rapporteringsår: 2012
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2012

The impact of small changes in bar closing hours on violence. The Norwegian experience from 18 cities

Bidragsytere:
 • Ingeborg Rossow og
 • Thor-Arvid Norstrøm

Tidsskrift

Addiction
ISSN 0965-2140
e-ISSN 1360-0443
NVI-nivå 2

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2012
Volum: 107
Hefte: 3
Sider: 530 - 537

Importkilder

Isi-ID: 000299997000010

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

The impact of small changes in bar closing hours on violence. The Norwegian experience from 18 cities

Sammendrag

To estimate the effect on violence of small changes in closing hours for on-premise alcohol sales, and to assess whether a possible effect is symmetrical. A quasi-experimental design drawing on data from 18 Norwegian cities that have changed (extended or restricted) the closing hours for on-premise alcohol sales. All changes were

Tittel

Betydningen av små endringer i skjenketiden for omfanget av vold

Sammendrag

Betydningen av små endringer i skjenketiden for omfanget av vold Studiens formål var å undersøke hvilken betydning en mindre endring i skjenketiden har for omfang av voldstilfelle. I tillegg ønsket vi å se om en eventuell slik sammenheng er symmetrisk, dvs. om voldsomfanget går like mye ned ved en innskrenking i skjenketiden som den eventuelt går opp ved en tilsvarende utvidelse av skjenketiden. Studien baserer seg på data fra 18 norske byer som har utvidet eller innskrenket skjenketiden på natten i tiårsperioden 2000 - 2010, og skjenketidsendringene var mindre enn eller lik to timer. Data fra politiet på meldte voldstilfelle nattestid i helgene er også for perioden januar 2000 til 2010 for alkoholsalg fra skjenkesteder. Alle endringer var mindre enn eller lik to timer. Dataene var kvartalsvise og strakte seg over perioden januar 2000 - september 2010, og omfattet 774 analyseenheter. I disse 18 byene har skjenketidsslutt i helgene ligget mellom kl 1 og 3 på natten, og skjenketidsendringene har skjedd innenfor dette tidsrommet og har berørt skjenkesteder i bysentrum. Studien har belyst om disse endringene har påvirket omfanget av voldstilfelle i bysentrum nattestid i helgene. Voldstilfelle utenfor bysentrum i samme tidsrom, som trolig ikke blir påvirket av endringer i stengetidene, ble brukt som kontroll for mulige feilkilder. Det ble brukt tre ulike statistiske analysemetoder i studien. Funnene tyder på at én times utvidelse av skjenketiden førte til en økning på i gjennomsnitt 20 voldstilfelle nattestid i helgene per 100.000 innbyggere per år. Dette tilsvarer en økning på omlag 17 prosent. Resultatene tyder på at effekten er symmetrisk, slik at antall voldstilfelle går tilsvarende ned ved en times tidligere stengning. Det ble brukt tre ulike statistiske analysemetoder, og funnene var like uavhengig av metode. Studien viser altså at selv små endringer i skjenketidene ser ut til å ha innvirkning på antall voldsepisoder.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Ingeborg Margrete Rossow

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Ingeborg Rossow
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

Thor Norström

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Thor-Arvid Norstrøm
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Stockholms universitet
1 - 2 av 2