Cristin-resultat-ID: 913706
Sist endret: 30. august 2016, 15:37
NVI-rapporteringsår: 2011
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2011

Når fortid settes i bevegelse: En poststrukturalistisk analyse av fortellinger om selvarbeid knyttet til utflytting fra ungdomshjem

Bidragsytere:
  • Elisabeth Fransson

Tidsskrift

Tidsskriftet Norges Barnevern
ISSN 0800-1014
e-ISSN 1891-1838
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2011
Hefte: 2
Sider: 62 - 72

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Når fortid settes i bevegelse: En poststrukturalistisk analyse av fortellinger om selvarbeid knyttet til utflytting fra ungdomshjem

Sammendrag

Unge kvinner og menn som flytter ut av ungdomshjem tynges av sin fortid, samtidig som fortidens tyngde også virker som en produktiv kraft som setter fortid i bevegelse. Hensikten er å løfte fram og synliggjøre eksempler på slike bevegelser gjennom en analyse av ungdoms selvarbeid. Artikkelen tar utgangspunkt i en kvalitativ undersøkelse blant 27 kvinner og menn som alle har flyttet ut fra ungdomshjem på østlandet i Norge. Den metodiske tilnærmingen består av intervjuer, deltakende observasjon og bruk av tekster. Analysene er inspirert av post-strukturalistisk teori.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Elisabeth Fransson

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 1 av 1