Cristin-resultat-ID: 918275
Sist endret: 28. oktober 2016, 16:37
NVI-rapporteringsår: 2011
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2011

Effect and process evaluation of a Norwegian community prevention project targeting alcohol use and related harm

Bidragsytere:
 • Ingeborg Rossow
 • Elisabet Storvoll
 • Bergljot Baklien og
 • Hilde Eliabeth Pape

Tidsskrift

Contemporary Drug Problems
ISSN 0091-4509
e-ISSN 2163-1808
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2011
Volum: 38
Hefte: Fall
Sider: 441 - 466

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effect and process evaluation of a Norwegian community prevention project targeting alcohol use and related harm

Sammendrag

Based on a combination of effect and process evaluation, we aimed to (a) assess whether a community prevention project succeeded in curbing alcohol use and related harm among adolescents and (b) explain the results of the effect evaluation. School surveys among adolescents (n = 20,000) and purchase trials (n = 162) were carried out in intervention and control communities before and after the intervention. Qualitative data from key actors and documents were collected throughout the 3-year project period. The effect evaluation revealed no impact of the intervention on the availability of alcohol, drinking, and alcohol-related harm. The process evaluation showed how and why the prevention project was delayed, that the preventive programs implemented were not likely to be effective, and why these programs were chosen. The latter was essential to explain the finding of the effect evaluation and illustrates the utility and necessity of mixed-method approaches when evaluating a complex intervention.

Tittel

Effekt- og prosessevaluering av et lokalsamfunnsprosjekt for forebygging av alkoholbruk og alkoholrelaterte skader

Sammendrag

Effekt- og prosessevaluering av et lokalsamfunnsprosjekt for forebygging av alkoholbruk og alkoholrelaterte skader I denne studien kombinerte vi to metoder og tilnærminger; effekt- og prosessevaluering. Hensikten var å belyse a) hvorvidt et lokalt forebyggingsprosjekt (Regionprosjektet) lyktes i å begrense alkoholbruk og alkoholrelaterte skader blant ungdom, og b) forklare resultatene fra effektevalueringen. Effektevalueringen bygget på spørreundersøkelser av 20 000 elever i ungdomsskole og videregående skole i prosjektkommuner og kontrollkommuner både før og etter iverksettingen av forebyggingsprosjektet. I tillegg ble det gjort kjøpsforsøk i en prosjektkommune og en kontrollkommune før og etter et forebyggingstiltak. Gjennom prosjektperioden på tre år ble det innhentet kvalitative data fra nøkkelpersoner og fra dokumenter i prosjektkommunene. Effektevalueringen avdekket ingen virkninger av forebyggingsprosjektet med hensyn til tilgjengelighet og bruk av alkohol eller alkoholrelaterte skader. Prosessevalueringen viste at iverksettingen av forebyggingstiltak ble forsinket, og hvordan og hvorfor dette skjedde, den viste videre at det var lite sannsynlig at de forebyggingstiltakene som ble iverksatt ville kunne ha noen effekt, og den viste hvorfor man valgte å iverksette disse tiltakene. Dette var essensielt for å forklare funnene fra effektevalueringen. Alt i alt bidrar studien til å illustrere hvor nyttig og nødvendig det er å kombinere ulike metoder og tilnærminger når man evaluerer en kompleks intervensjon - som dette forebyggingsprosjektet var.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Ingeborg Margrete Rossow

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Ingeborg Rossow
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Elisabet Esbjerg Storvoll

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Elisabet Storvoll
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Bergljot Baklien

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Bergljot Baklien
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Hilde Elisabeth Pape

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Hilde Eliabeth Pape
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 4 av 4