Cristin-resultat-ID: 918278
Sist endret: 28. oktober 2016 16:37
NVI-rapporteringsår: 2011
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2011

Applying mixed methods in evaluation of a community prevention project: reflections on strengths and challenges

Bidragsytere:
 • Ingeborg Rossow og
 • Bergljot Baklien

Tidsskrift

Nordic Studies on Alcohol and Drugs
ISSN 1455-0725
e-ISSN 1458-6126
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2011
Volum: 28
Hefte: 5-6
Sider: 487 - 500
Open Access

Importkilder

Norart-ID: 1200508567

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Applying mixed methods in evaluation of a community prevention project: reflections on strengths and challenges

Sammendrag

In this study we report on experiences with applying mixed methods in an evaluation study and present reflections on strengths and challenges in this respect. What was done in order to integrate qualitative and quantitative methods? What were the main benefits? What kinds of difficulties were encountered. The study is a case report based on the researchers’ own experiences from applying qualitative process evaluation and quantitative effect evaluation in a comprehensive evaluation of a complex community prevention project. Findings from qualitative methods were used to initiate further effect evaluation (sequential integration) and to support and explain findings from the effect evaluation (simultaneous integration). The main benefits were a more nuanced and comprehensive evaluation integrated into a common evaluation report. The integration of qualitative and quantitative methods presented a number of challenges, particularly in integrating the analyses and writing a common report, due to significant differences in research traditions. CONCLUSION – The use of mixed methods in this evaluation study was very useful and necessary, particularly to explain the findings and to provide information for future prevention projects. However, essential differences between process evaluation and effect evaluation presented challenges.

Tittel

Fordeler og utfordringer ved å kombinere kvalitativ og kvantitativ metode i en evaluering av et forebyggingsprosjekt

Sammendrag

Denne artikkelen drøfter erfaringer med å kombinere kvalitativ og kvantitativ metode i en evalueringsstudie, og reflekterer rundt styrker og utfordringer ved slik metodebruk. Artikkelen belyser følgende spørsmål: Hva ble gjort for å integrere kvalitative og kvantitative metoder? Hva var de viktigste fordelene? Hvilke vanskeligheter var forbundet med å bruke både kvalitativ og kvantitativ metode? Studien bygger på forskernes egne erfaringer med å anvende kvalitativ prosessanalyse og kvantitative effektstudier i en omfattende evaluering av et omfattende prosjekt som var rettet mot rusmiddelforebygging i noen norske kommuner (Regionprosjektet). I evalueringen av prosjektet ble funn fra kvalitative metoder brukt til å initiere ytterligere effektstudier (sekvensiell integrasjon), og til å støtte og forklare funnene fra effekt-evalueringen (samtidig integrasjon). Prosessevalueringen virket dessuten til å synliggjøre rammebetingelser som virket inn på den lokale implementeringen. De største fordelene ved å bruke både kvalitativ og kvantitativ metode var en mer nyansert og helhetlig evaluering. Integrasjonen av såvidt ulike metoder innebar imidlertid en rekke utfordringer. Dette gjaldt spesielt med hensyn til å integrere analysene og å skrive en felles rapport. Utfordringene kan blant annet tilskrives betydelige forskjeller i forskningstradisjoner. Artikkelen konkluderer med at bruken av både kvalitativ og kvantitativ metode i denne evalueringsstudien var både svært nyttig og nødvendig, særlig med hensyn til å kunne forklare funnene, og for å frambringe kunnskap av relevans for fremtidige forebyggingsprosjekter. Vesentlige forskjeller mellom prosessevaluering og effektevaluering utgjør allikevel en utfordring.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Ingeborg Margrete Rossow

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Ingeborg Rossow
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Bergljot Baklien

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Bergljot Baklien
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2