Cristin-resultat-ID: 919035
Sist endret: 13. oktober 2016, 13:09
NVI-rapporteringsår: 2012
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2012

Traume og tilgivelse : bidrag til en faglig samtale

Bidragsytere:
  • Øyvind Michael Eide

Tidsskrift

Tidsskrift for sjelesorg
ISSN 0333-3388
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2012
Volum: 32
Sider: 53 - 65

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Teologi

Emneord

Sjelesorg • Traumatiske opplevelser • Tilgivelse

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Traume og tilgivelse : bidrag til en faglig samtale

Sammendrag

Artikkelen er et faglig bidrag i en debatt som ble reist av den amerikanske teologen Deborah von Deusen Hunsinger i Tidsskrift for Sjelesorg nr. 3/2011. Den drøfter forholdet mellom traumatiske opplevelser i nære relasjoner og den kristne tilgivelsestanken. Nyere traumeforståelse viser hvordan grov urett rammer et menneskes identitet, dets selv. Sjelesorg i møte med «hjemsøkte selv» må sikte mot forsoning med personens egen historie. Det integrerte selv er en Forutsetning for å kunne gi tilgivelse som et moralsk svar i møte med en ansvarliggjort krenker.

Tittel

Traumatic experiences and forgiveness

Sammendrag

The article is a professional contribution to a debate raised by the American theologian Deborah von Deusen Hunsinger in Tidsskrift for Sjelesorg no. 3/2011. It discusses the relationship between traumatic experiences in personal relationships and the Christian understanding of forgiveness. More recent studies on trauma show how serious forms of wrongdoing affect a person's identity, its self. Encountering the «haunted self» in pastoral counselling the goal is reconciliation with the person's past. The integrated self is a precondition for a person's ability to give forgiveness as a moral response to the wrongdoing of a responsible other.

Bidragsytere

Øyvind Michael Eide

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 1 av 1