Cristin-resultat-ID: 919939
Sist endret: 28. oktober 2016 16:37
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2009

Changes in Alcohol-Related Harm after Alcohol Policy Changes in Denmark

Bidragsytere:
 • Kim Bloomfield
 • Ingeborg Rossow og
 • Thor Norström

Tidsskrift

European Addiction Research
ISSN 1022-6877
e-ISSN 1421-9891
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2009
Volum: 15
Hefte: 4
Sider: 224 - 231

Importkilder

Isi-ID: 000270778800007

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Changes in Alcohol-Related Harm after Alcohol Policy Changes in Denmark

Tittel

Changes in alcohol-related harm after alcohol policy changes in Denmark

Sammendrag

I denne artikkelen studerer vi endringer i alkoholrelaterte skader i Danmark mellom 2003 og 2005 etter endringer i alkoholpolitikken i denne perioden. Studien bygger på tidsserieanalyse av data fra voldsepisoder og innleggelser med akutt alkoholforgiftning fra 2003 til 2005. Etter avgiftsreduksjoner på alkohol økte innleggelser på grunn av akutt alkoholforgiftning med 26 prosent blant ungdom under 16 år. Det ble ikke funnet noen signifikant økning i voldsepisoder og akutt forgiftning blant voksne. Funnene viser at endringer i alkoholavgifter kan ha særlig betydning for sårbare grupper som ungdom. Dette bør også tas i betraktning når man vurderer hvilke mulige konsekvenser som endringer i avgiftspolitikken kan ha for folkehelsen.

Bidragsytere

Kim Bloomfield

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Aarhus Universitet
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Syddansk Universitet
Aktiv cristin-person

Ingeborg Margrete Rossow

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Ingeborg Rossow
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

Thor Norström

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Stockholms universitet
1 - 3 av 3