Cristin-resultat-ID: 922346
Sist endret: 21. januar 2015 15:07
Resultat
Populærvitenskapelig artikkel
1990

'Om oppbygging av små boenheter -en organisasjonsteoretisk innfallsvinkel.' I Wenche Bjørnebekk og Gro Trondvold red 1990 Om å jobbe der andre bor. 12 artikler skrevet av vernepleire om vernepleierfaglig arbeid, normalisering, habiliteringstiltak, rettsikkerhet,organisering og arbeidsmiljø.ARTIKKELSAMLING UTGITT AV Norsk vernepleierforbund 1990 Nå; Fellesorganisasjonen for sosionomer,barnevernsepedagoger og vernepleiere)

Bidragsytere:
  • Vibeke Glørstad

Tidsskrift

Fontene
ISSN 0805-5432
e-ISSN 1890-9876
NVI-nivå 0

Om resultatet

Populærvitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 1990

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

'Om oppbygging av små boenheter -en organisasjonsteoretisk innfallsvinkel.' I Wenche Bjørnebekk og Gro Trondvold red 1990 Om å jobbe der andre bor. 12 artikler skrevet av vernepleire om vernepleierfaglig arbeid, normalisering, habiliteringstiltak, rettsikkerhet,organisering og arbeidsmiljø.ARTIKKELSAMLING UTGITT AV Norsk vernepleierforbund 1990 Nå; Fellesorganisasjonen for sosionomer,barnevernsepedagoger og vernepleiere)

Sammendrag

Artikkelen er et selvstendig bidrag i egen artikkelsamling utgit av NORSK VERNEPLEIERFORBUND. FONTENE var den nærmeste kategorien jeg fant som lignet .................................................... Første artikkelesamling var jeg medredaktør for. Utgitt av Norsk vernepleierforbund ( Nå fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger,sosionomer og vernepleiere) om tilrettelegging av tilbud. Vibeke Glørstad og Øivind pedersen (red)1988 : Om å bygge opp og bygge ned. 10 artikler skrevet av vernepleiere om planlegging, utforming og koordinering av bo og behandlingstilbud til psykisk utviklingshemmede. '

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Vibeke Glørstad

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
1 - 1 av 1