Cristin-resultat-ID: 925035
Sist endret: 28. november 2017, 10:16
Resultat
Hovedfagsoppgave
2003

Hovedfagsoppgave: Utenlandsadopsjon: En kvalitativ studie av adoptivfamiliens utfordringer, ressurser og behov for støtte, med særlig vekt på erfaringer i møte med helsesøster

Bidragsytere:
  • Linda Rykkje

Utgiver/serie

Utgiver

Universitetet i Bergen, Institutt for sykepleievitenskap

Om resultatet

Hovedfagsoppgave
Publiseringsår: 2003
Antall sider: 119

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hovedfagsoppgave: Utenlandsadopsjon: En kvalitativ studie av adoptivfamiliens utfordringer, ressurser og behov for støtte, med særlig vekt på erfaringer i møte med helsesøster

Sammendrag

Tema for studien er utenlandsadopsjon i Norge. Studiens formål er å gi et variert bilde av adoptivfamiliers spesielle utfordringer og ressurser, samt deres møte med hjelpeapparatet, - i første rekke helsesøstervirksomheten. Studien belyser hvordan adoptivfamilier oppfatter behovet for informasjon og støtte både før og etter adopsjonen, samt ser på eksisterende etteradopsjonstilbud og adopsjonsforberedende kurs. Det kvalitative forskningsintervjuet er brukt som metodisk tilnærmingsform. Det er gjort samtaler med ni adoptivforeldrepar og fire adoptivmødre, tre helsesøstre og fire voksne adopterte. Resultatene i studien indikerer at de fleste adoptivfamilier mestrer de ”vanligste” utfordringene, og at det ”går seg til” etter hvert som foreldre og barn tilpasser seg og knyttes til hverandre. Informantene forteller imidlertid at det samtidig er behov for støtte fra hjelpeapparatet i mange tilfeller. Utfordringer som særlig går igjen i intervjuene er knyttet til temaene ”tilknytningsvansker”, ”ekstern kategorisering”, ”sorg” og ”biologiens betydning”. Funnene tyder på at det er et stort behov for økt kunnskap om adoptivfamiliers spesielle behov i helsesøstertjenesten, men det er også manglende kunnskaper i det øvrige hjelpeapparatet adoptivfamilier møter. Studien anbefaler at det tidlig opprettes kontakt mellom adoptivforeldre og helsestasjonen, og det blir foreslått at helsesøster tilbyr hjemmebesøk i forkant av at adoptivforeldrene har hentet barna i utlandet. Studien antyder også behov for å bedre oppfølgingen av adoptivfamilier ved å opprette et eget oppfølgingsprogram på helsestasjonen, samt at helsesøster har samtaler med adopterte i ungdomstiden. Som et supplement til skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom, kan foreninger for adopterte ungdommer og voksne være en god støtte for adopterte som ønsker noen å dele sine erfaringer med.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Linda Rykkje

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Universitetet i Bergen
1 - 1 av 1