Cristin-resultat-ID: 927119
Sist endret: 8. mai 2017, 13:34
Resultat
Rapport
2012

Bruk av fjernmåling i palsmyrovervåking

Bidragsytere:
 • Tom Rune Lauknes
 • Yngvar Larsen
 • Kjell-Arild Høgda
 • Hans Tømmervik og
 • Annika Hofgaard

Utgiver/serie

Utgiver

Norsk institutt for naturforskning

Serie

NINA rapport
ISSN 1504-3312
e-ISSN 1504-3312
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2012
Hefte: 803
Antall sider: 38
ISBN: 978-82-426-2398-0
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bruk av fjernmåling i palsmyrovervåking

Sammendrag

Et fjernmålingsbasert pilotstudium som bruker flybilder, satellittbilder med høy romlig oppløsning og syntetisk aperture radar data viser at slike data er anvendelige for å overvåke palsmyr i Nord-Norge. Bruk av fly- og satellittbilder med høy romlig oppløsning viste endringer i palsmyrene som for eksempel reduksjon i palsformasjoner og økt vannareal (tjern og pøler). Nye palser lot seg detektere, men disse kan lett bli forvekslet med myr dominert av starr (Carex spp.) og myrullarter (Eriophorum spp.). Vi trenger nye multispektrale opptak for bedre kartlegging av denne type pals. En egnethetsstudie av radarinterferometri (InSAR) av syntetisk aperture radarbilder (SAR) viste at ALOS PALSAR (L-band) var bedre egnet enn ENVISAT ASAR (C-band) til å kartlegge bevegelser i palsmyra, men på grunn av et begrenset antall bilder til disposisjon kan det ikke trekkes endelige konklusjoner. Bruk av radarbasert interferometri (InSAR) er lovende og kan trolig brukes over større geografiske områder for å påvise hvordan palsmyrene endres. Vi foreslår et oppfølgende studium som omfatter C-, L- og X band InSAR, samt videre utvikling av metodikk der bruk av flybilder og optiske (multispektrale) satellittbilder inngår. Vi har i diskusjonen også behandlet andre overvåkingsmuligheter som laserskanning og avansert sensorteknologi.

Bidragsytere

Tom Rune Lauknes

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Teknologi ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Yngvar Larsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Teknologi ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Kjell-Arild Høgda

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NORCE Teknologi ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Hans Tømmervik

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NINA Tromsø ved Norsk institutt for naturforskning

Eli Annika Hofgaard

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Annika Hofgaard
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NINA terrestrisk naturmangfold ved Norsk institutt for naturforskning
1 - 5 av 5