Cristin-resultat-ID: 927172
Sist endret: 4. juni 2014 14:05
Resultat
Rapport
2006

Arbeidsmiljø i skole og barnehage, en bibliografi for perioden 1995-2006

Bidragsytere:
 • Hilde H. Holte og
 • Asbjørn GRIMSMO

Utgiver/serie

Utgiver

Arbeidsforskningsinstituttet

Serie

AFI-notat
ISSN 0801-7816

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2006
Hefte: 5
Antall sider: 44
ISBN: 82-7609-178-4

Klassifisering

Emneord

Norden • Bibliografi • Fysisk arbeidsmiljø • Skole • Barnehage

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Arbeidsmiljø i skole og barnehage, en bibliografi for perioden 1995-2006

Sammendrag

Nordisk litteratur om arbeidsmiljø i skole og barnehage i perioden 1995-2006 ble identifisert gjennom søk i de nordiske biblioteksdatabasene. Aktuelle studier ble vurdert i forhold til denne bibliografien med utgangspunkt i tittel og emneord. I alt 54 undersøkelser ble inkludert. Opplysninger om omfang av ulike arbeidsmiljøfaktorer er i bibliografien presentert etter tema. Arbeidsmiljøfaktorene er sortert i fire hovedområder: forholdet mellom myndighetene og skoleledelsen, hvor også lojalitet og ytringsfrihet behandles; fysisk arbeidsmiljø, hvor inneklima, støy, lokaler og arbeidsvilkår behandles; psykososialt arbeidsmiljø, hvor arbeidsmengde, fysisk belastning, psykisk belastning, arbeidsoppgaver, selvbestemmelse, samarbeid innad i skolene, tilgang til etterutdanning, vold og trakassering samt trivsel behandles; mulige konsekvenser av arbeidsmiljø, hvor oppfatning av egen helse, sykefravær, opplevde årsaker til uhelse/fravær, overgang ut av yrket, avgangsalder, avgangsordning og årsaker til avgang behandles.

Bidragsytere

Hilde Helene Holte

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Hilde H. Holte
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Asbjørn Grimsmo

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Asbjørn GRIMSMO
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 2 av 2