Cristin-resultat-ID: 936622
Sist endret: 30. oktober 2017 11:03
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2009

Tobakksforbruket hos kvinner og menn 1927-2007

Bidragsytere:
 • Karl Erik Lund
 • Marianne Lund og
 • Anders Bryhni

Tidsskrift

Tidsskrift for Den norske legeforening
ISSN 0029-2001
e-ISSN 0807-7096
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2009
Volum: 129
Hefte: 18
Sider: 1871 - 1874
Open Access

Importkilder

Scopus-ID: 2-s2.0-70350500067
Norart-ID: 900457471

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tobakksforbruket hos kvinner og menn 1927-2007

Sammendrag

Etter 100 år med masse-utbredelse av sigaretter er røykeepidemien i en begynnende historisk utløpsfase i Norge. Artikkelen viser hvordan antall røykere og tobakkskonsumet fordelte seg på kvinner og menn i perioden 1927 – 2007. Menn mest berørt Menn har røykt over 70 prosent av den samlede mengden sigaretter de siste 80 årene. Menns årlige forbruksvekst av sigaretter nådde en topp på midten av 70-tallet med 2,8 kg pr mann, mens kvinner nådde en topp rundt 1990 med 1,8 kg i snitt. Menn har vært klart mest berørt av røykeepidemien. Det var først etter 1995 at like mange kvinner som menn ble røykere, og kvinners røyking toppet seg på et lavere nivå enn for menn. De mannlige røykerne har i hele perioden røykt mer enn kvinnene. Røykeintensiteten blant menn gjorde at de fortsatte å bruke mer tobakk enn kvinner også etter at det ble like mange kvinnelig røykere. I 1930 sto menn for ca 95 prosent av sigarettforbruket, mens de i de siste tiår har stått for ca 55 prosent av forbruket. Hittil har menn vært mest rammet av sykdommer relatert til røyking. Dette vil jevne seg mer ut framover siden kvinnene har nærmet seg mennene i forbruk, men pga. forsinkelsen mellom røyking og sykdomsutbruddene vil menn fortsatt være tobakksepidemiens tapere i flere tiår. Historisk parentes Mye tyder på at man står foran en begynnende utløpsfase for røykeepidemien i Norge. Befolkningens høye kunnskapsnivå om helserisiko og et stigende normpress om røykfrihet gjør en renessanse for sigarettrøyking lite sannsynlig. Ettertiden vil trolig anse 100-års-perioden med røyking etter at tobakksindustrien ble automatisert som en uheldig parentes i menneskenes forbrukshistorie. Om studien Det totale forbruket av tobakk i studien er beregnet ved å summere det registrerte og uregistrerte forbruket. Data er hentet fra Toll- og avgiftsdirektoratet og tobakksindustrien. Forbruksmengden for henholdsvis menn og kvinner er beregnet ut fra opplysninger om andel røykere og selvrapportert daglig konsum i lange tidsrekker av spørreundersøkelser.

Tittel

The gender distribution of total tobacco consumption from 1927 to 2007

Sammendrag

After 100 years of mass consumption of cigarettes, the smoking epidemic is on the verge of a historic decline phase in Norway. The article shows the number smokers and the breakdown of tobacco consumption between men and women from 1927 to 2007. The total consumption of tobacco was estimated by adding up registered and unregistered sales. Data was collected from the Directorate of Customs and Excise and the tobacco industry, respectively. Gender-specific consumption was calculated on the basis of information about the percentage of smokers and self-reported daily consumption excerpted from time series of representative cross-section surveys. Most men, around 800 000 of them, smoked in the early 1960s, but the annual consumption of cigarettes per adult male did not peak until the mid-1970s, when it reached 2.8 kg. The number of smokers among men had been reduced by half and consumption reduced to 1.5 kg per adult male in 2007. Consumption peaked among women in about 1990, but stopped at 1.8 kg, i.e. one kg less than the maximum for men. The number of women smokers has only been reduced by some 150 000 individuals since it culminated at approx. 600 000 in the early 1970s. More than 70 per cent of the total number of cigarettes smoked from 1927 to 2007 were smoked by men. Men have been the greatest victims of the tobacco epidemic in Norway. A sex convergence in smoking has been observed since 1995.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Karl Erik Lund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Marianne Lund

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

Anders Bryhni

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3