Cristin-resultat-ID: 936624
Sist endret: 28. oktober 2016 16:37
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2009

Under double influence: Assessment of simultaneous alcohol and cannabis use in general youth populations

Bidragsytere:
 • Hilde Pape
 • Ingeborg Rossow og
 • Elisabet Storvoll

Tidsskrift

Drug and Alcohol Dependence
ISSN 0376-8716
e-ISSN 1879-0046
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2009
Volum: 101
Hefte: 1-2
Sider: 69 - 73

Importkilder

Isi-ID: 000264427200010

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Under double influence: Assessment of simultaneous alcohol and cannabis use in general youth populations

Sammendrag

We assessed to what extent adolescents use alcohol and cannabis simultaneously and expanded previous research by estimating the proportion of all events of cannabis use that had occurred in relation to drinking. How the prevalence of this form of polysubstance use co-varied with the overall level of alcohol and cannabis use in different countries was also examined.MethodWe analysed individual level data from a survey of 14–20 year-olds in Norway (n = 16 813) and population level data from the 2003 ESPAD study on substance use among 15–16 year-olds in 35 European countries.ResultsThe prevalence of simultaneous intake of alcohol and cannabis in the past year among Norwegian youth was 7%. The overall prevalence of cannabis use was only slightly higher (8%), implying that a majority (82%) of the cannabis users had taken the drug in combination with alcohol. Moreover, in about 80% of all incidents of cannabis use, alcohol had been consumed as well. Correspondingly, a majority of the cannabis users in most of the countries in the ESPAD study had used the drug in combination with alcohol. Such simultaneous polysubstance use was more prevalent in countries where cannabis use was relatively widespread and alcohol rather frequently consumed.Because adolescents most often combine cannabis with alcohol, their use of the drug may be more harmful than assumed. The results also indicate that cannabis is a complement rather than a substitute for alcohol, suggesting that policies that reduce adolescent drinking may reduce the use of cannabis as well.

Tittel

Under double influence

Sammendrag

Foreliggende forskning indikerer at samtidig bruk av cannabis og alkohol kan være mer risikofylt enn inntak av de to rusmidlene hver for seg. Videre har mange studier av ungdom vist at cannabisbruk henger sammen med tett drikking. Om cannabis ofte blir brukt i kombinasjon med alkohol er derimot uvisst, og vi ønsket å finne ut om det var tilfellet – ved å analysere data fra to omfangsrike studier av skoleungdom. I den ene studien, som omfattet nær 17.000 norske 14-20 åringer, oppga 7% at de hadde brukt alkohol og cannabis samtidig i løpet av det siste året. Den totale forekomsten av cannabisbruk var bare litt høyere (8%). Et overveldende flertall (82%) av cannabisbrukerne hadde følgelig anvendt stoffet i kombinasjon med alkohol minst en gang. Videre avdekket vi at omlag 80% av alle de gangene ungdommene hadde brukt cannabis, så hadde de drukket alkohol samtidig. Også i den andre undersøkelsen, som favnet 15-16 åringer i 35 europeiske land, hadde flertallet av cannabisbrukerne anvendt stoffet i kombinasjon med alkohol. Videre var forekomsten av samtidig alkohol- og cannabisbruk mer utbredt i land der ungdom drakk relativt mye og der cannabis var et forholdsvis vanlig brukt rusmiddel. Sett under ett indikerer resultatene at cannabisbruk blant ungdom antakelig er mer bekymringsverdig enn tidligere antatt - fordi stoffet i stor grad blir brukt i kombinasjon med alkohol. Resultatene tyder også på at de to rusmidlene har en tendens til å supplere hverandre. I så fall vil man kunne forvente at effektive tiltak mot tenåringsdrikking også kan bidra til å redusere de unges bruk av cannabis.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Hilde Elisabeth Pape

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Hilde Pape
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Ingeborg Margrete Rossow

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Ingeborg Rossow
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Elisabet Esbjerg Storvoll

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Elisabet Storvoll
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3