Cristin-resultat-ID: 937694
Sist endret: 27. november 2015, 09:36
Resultat
Rapport
2012

Spørsmål om tid - En studie av arbeidsbetingelser og tidsbruk for ledere av skoler og sykehjem

Bidragsytere:
 • Idunn Seland
 • Marit Schei Olsen
 • Anniken Solem
 • Ingunn Hybertsen Lysø
 • Per Olaf Aamodt og
 • Trude Røsdal

Utgiver/serie

Utgiver

NIFU

Serie

NIFU-rapport
ISSN 1892-2597

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2012
Hefte: 18
Antall sider: 111
ISBN: 978-82-7218-849-7
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Spørsmål om tid - En studie av arbeidsbetingelser og tidsbruk for ledere av skoler og sykehjem

Sammendrag

​Grunnskoler og sykehjem er de to største og mest omfattende kommunale velferdsoppgavene målt i ressursbruk. Det knytter seg høye samfunnsmessige forventninger til resultatene av virksomheten i skolen og kvaliteten i pleie- og omsorgssektoren, og innsatsfaktoren består i stor grad av menneskelige ressurser i form av ansatte med behov for kompetanse, veiledning og støtte. Begge sektorer styres av et omfattende nasjonalt regelverk som fylles ut av politiske målsettinger og prioriteringer på lokalt nivå, og må administreres innenfor rammene av til dels stramme kommunale budsjetter. Det bør derfor ikke overraske når den foreliggende rapporten tegner et bilde av det å lede en skole eller et sykehjem som en svært krevende jobb. I denne rapporten presenterer vi data om skole- og sykehjemsledelse i fire casekommuner og analyserer hvordan lederne bruker tiden de har til rådighet i jobben sin, hvordan de tenker når de prioriterer oppgaver, hvordan de opplever arbeidsvilkårene sine og hvordan det kommunale eiernivået legger til rette for at disse virksomhetslederne skal få utrettet oppgavene sine på best mulig måte. Hensikten har vært å finne ut hvilke aspekter ved skolelederes opplevelse av tid til og prioritering av det pedagogiske ledelsesarbeidet som kan sies å være styrt av særegne utfordringer i skolen og hva som kan henge sammen med generelle trekk ved lederrollen i kommunene.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Idunn Seland

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
Aktiv cristin-person

Marit Schei Olsen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Studio Apertura ved NTNU Samfunnsforskning AS

Anniken Solem

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Studio Apertura ved NTNU Samfunnsforskning AS

Ingunn Dahler Hybertsen

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Ingunn Hybertsen Lysø
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Studio Apertura ved NTNU Samfunnsforskning AS
Aktiv cristin-person

Per O Aamodt

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Per Olaf Aamodt
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »