Cristin-resultat-ID: 940377
Sist endret: 28. oktober 2016, 16:37
NVI-rapporteringsår: 2012
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2012

Associations Between Adolescent Heavy Drinking and Problem Drinking in Early Adulthood: Implications for Prevention

Bidragsytere:
 • Thor-Arvid Norstrøm og
 • Hilde Pape

Tidsskrift

Journal of Studies on Alcohol and Drugs
ISSN 1937-1888
e-ISSN 1938-4114
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2012
Volum: 73
Hefte: 4
Sider: 542 - 548

Importkilder

Scopus-ID: 2-s2.0-84862127949
Isi-ID: 000306202500004

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Associations Between Adolescent Heavy Drinking and Problem Drinking in Early Adulthood: Implications for Prevention

Sammendrag

We assessed how heavy episodic drinking (HED) in adolescence (Time 1) was related to hazardous drinking as well as symptoms of alcohol problems and dependence in early adulthood (Time 2). The key question was to what extent preventive measures targeted at underage HED may have a potential to reduce problem drinking in early adulthood. Data are from the 1992 (Time 1, ages 14–17 years) and 2005 (Time 2) waves of the Young in Norway Longitudinal Study (N = 1,764). In addition to odds ratios and relative risks, we calculated population-attributable fractions to estimate how the prevalence of hazardous drinking and alcohol problems in early adulthood would be affected if adolescent HED at various frequencies were eliminated. The results were adjusted for age, gender, and measures on impulsivity and delinquency. The risk of problem drinking at Time 2 increased with increasing frequency of HED at Time 1, but a great deal of discontinuity in drinking behaviors was also observed. The population-attributable fractions indicated that if all instances of HED at Time 1 were eliminated, the expected reduction in hazardous drinking and alcohol problems at Time 2 would be 11% and 15%, respectively. Because of a marked discontinuity in drinking behaviors from adolescence to early adulthood, the potential long-term effects of interventions targeted at HED among youth are likely to be limited.

Tittel

Sammenhengen mellom ungdomsfyll og problemdrikking i ung voksen alder: Hva er implikasjonene for forebygging?

Sammendrag

Sammenhengen mellom ungdomsfyll og problemdrikking i ung voksen alder: Hva er implikasjonene for forebygging? Denne studien handler om hvordan det å drikke seg full i tenårene henger sammen med risikofylt drikking og symptomer på alkoholproblemer i ung voksen alder. Det sentrale spørsmål er i hvilken grad tiltak mot ungdomsfylla også vil kunne redusere omfanget av problemdrikking senere i livet. Data fra 1992 (t1) og 2005 (t2) fra den longitudinelle studien Ung i Norge (N = 1764) ble analysert. Forfatterne har beregnet hvordan forekomsten av risikofylt drikking og alkoholproblemer i tidlig voksenalder ville bli påvirket hvis episodene med høyt alkoholinntak i ungdomstiden ble redusert. I tillegg til oddsratioer og relativ risiko, ble attribuerbare fraksjoner på befolkningsnivå beregnet. Estimatene ble justert for kjønn og alder, og for mål på impulsivitet og ungdomskriminalitet. Resultatene viste at risikoen for problemdrikking i 25-28 års alderen økte signifikant med økende beruselsesfrekvens i tenårene, men at stabiliteten i drikking fra t1 til t2 likevel var begrenset. Videre tydet de attribuerbare fraksjonene på at dersom all tenåringsfyll opphørte, så ville forekomsten av risikofylt drikking og alkoholproblemer i ung voksen alder avta med henholdsvis 11% og 15%. Forklaringen på dette ligger i det faktum at flertallet av de som har et problematisk alkoholforbruk i ung voksenalder, drakk lite eller ingenting som unge. Videre var majoriteten av de som drakk veldig mye i ungdomstiden ikke problemdrikkere som unge voksne. Konklusjonen er at de langsiktige virkningene av tiltak mot tenåringsfyll vil være begrenset grunnet høy grad av diskontinuitet i drikking fra ungdomstid til voksen alder

Bidragsytere

Thor Norström

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Thor-Arvid Norstrøm
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Stockholms universitet
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Hilde Elisabeth Pape

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Hilde Pape
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2