Cristin-resultat-ID: 945117
Sist endret: 5. desember 2014 14:56
Resultat
Vitenskapelig foredrag
2012

Smerte hos døende pasienter innlagt i sykehus: En sammenlignende studie av de unge gamle og de eldste gamle pasientene i de tre siste levedager

Bidragsytere:
 • Simen Alexander Steindal
 • Inger Schou Bredal
 • Anette Hylen Ranhoff
 • Liv Wergeland Sørbye og
 • Anners Lerdal

Konferanse

Tittel: 12. Landskonferanse om utfordringer ved livets slutt - Å bygge broer

Sted:

Oslo
Norge
Utbredelsesområde: Norsk
Årstall: 2012
Dato fra: 19. september 2012
Dato til: 21. september 2012

Arrangør:

Norsk forening for palliativ medisin Norsk Palliativ Forenin

Om resultatet

Vitenskapelig foredrag
Publiseringsår: 2012
Fagfellevurdert

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Smerte hos døende pasienter innlagt i sykehus: En sammenlignende studie av de unge gamle og de eldste gamle pasientene i de tre siste levedager

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Simen Alexander Steindal

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Inger Schou Bredal

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Seksjon for bryst og endokrinkirurgi ved Oslo universitetssykehus HF

Anette Hylen Ranhoff

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Medisinsk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus
Aktiv cristin-person

Liv Wergeland Sørbye

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Anners Vetle Lerdal

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Anners Lerdal
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Lovisenberg diakonale høgskole
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Administrasjonen ved Lovisenberg Diakonale Sykehus
1 - 5 av 5