Cristin-resultat-ID: 945966
Sist endret: 24. oktober 2016, 11:01
Resultat
Hovedfagsoppgave
2006

Helserelatert livskvalitet i ungdomsalder hos tidligere ekstremt premature barn : en kartleggingsstudie av ungdoms selvrapportering og foreldrerapportering ved bruk av instrumentet Child Health Questionnaire

Bidragsytere:
  • Berit Båtsvik

Utgiver/serie

Utgiver

Eget Hovedfagsoppgave i helsefag hovedfag, studieretning sykepleievitenskap - Universitetet i Bergen.

Om resultatet

Hovedfagsoppgave
Publiseringsår: 2006
Antall sider: 94

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Helserelatert livskvalitet i ungdomsalder hos tidligere ekstremt premature barn : en kartleggingsstudie av ungdoms selvrapportering og foreldrerapportering ved bruk av instrumentet Child Health Questionnaire

Bidragsytere

Berit Aslaug Båtsvik

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Berit Båtsvik
  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 1 av 1