Cristin-resultat-ID: 95042
Sist endret: 30. mai 2017, 10:49
Resultat
Populærvitenskapelig foredrag
2001

Bjørnens predasjon på elg : effekter på jsktuttak av elg i bjørneområder?

Bidragsytere:
 • Frank Christiansen
 • Pål Fossland Moa
 • Bjørn Dahle og
 • Tor Kvam

Presentasjon

Navn på arrangementet: Forskningsdagen HiNT 2001
Sted: Steinkjer
Dato fra: 2. oktober 2001

Arrangør:

Arrangørnavn: [Mangler data]

Om resultatet

Populærvitenskapelig foredrag
Publiseringsår: 2001

Importkilder

Bibsys-ID: r02010893

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bjørnens predasjon på elg : effekter på jsktuttak av elg i bjørneområder?

Sammendrag

På forespørsel fra fjellstyrene i Lierne kommune ønsket Lierne utmarkssenter (LUS) og Statskog en undersøkelse ang. bjørenpredasjon på elg. Bakgrunnen var at en i de østre deler av kommunen syntes å se en nedadgående tendens i elgbestanden, spesielt mht. antall kalv. Samtidig går det frem av Fylkesmannens beregninger at elgbestanden øker i området og at forvaltningsmålet på min. 6 reproduserende binner heller ikke vil ha noen stor negativ betydning for elgbestanden i dette området.

Bidragsytere

Frank Christiansen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Teknologiledelse ved SINTEF AS

Pål Fossland Moa

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Nord universitet

Bjørn Dahle

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for biologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Tor Kvam

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Nord universitet
1 - 4 av 4