Cristin-resultat-ID: 953686
Sist endret: 21. januar 2015, 15:07
NVI-rapporteringsår: 2012
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2012

Et annerledes og ensomt foreldreskap. En kvalitativ studie av foreldre til barn som har funksjonsnedsettelser og deres utfordringer i møte med sine uformelle sosiale nettverk

Bidragsytere:
 • Bente Berg og
 • Anita Strøm

Tidsskrift

Fontene forskning
ISSN 1890-9868
e-ISSN 1892-7947
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2012
Trykket: 2012
Hefte: 1
Sider: 56 - 68

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Et annerledes og ensomt foreldreskap. En kvalitativ studie av foreldre til barn som har funksjonsnedsettelser og deres utfordringer i møte med sine uformelle sosiale nettverk

Sammendrag

Hensikten med artikkelen er å belyse de utfordringene foreldre til barn med funksjonsnedsettelser møter i sine uformelle sosiale nettverk, samt deres strategier i møte med disse utfordringene. Artikkelen baserer seg på en innholdsanalyse av kvalitative intervjuer med ti foreldre. Analysens teoretiske perspektiv er Goffmans (1963) teori om stigma. Foreldrene føler seg altoverskyggende annerledes og ensomme. Valg av åpenhet som strategi blir en utfordring ved at foreldrene føler seg eksponert og må beskytte seg for andres negative holdninger. Åpenhetne bidrar til samfunnets forståelse av "annerledes familier". Men for foreldre til barn med funksjonsnedsettelser i dagens Norge er dette en stor utfordring der åpenheten må balanseres.

Bidragsytere

Bente Berg

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Barneavdeling for nevrofag ved Oslo universitetssykehus HF
Aktiv cristin-person

Anita Strøm

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Lovisenberg diakonale høgskole
1 - 2 av 2