Cristin-resultat-ID: 972281
Sist endret: 7. januar 2018 21:40
Resultat
Rapport
2012

Effekt av langtids mekanisk ventilasjonsstøtte (LTMV) del 2 – brystveggslidelser eller adipositas hypoventilasjonssyndrom

Bidragsytere:
 • Kjetil Gundro Brurberg
 • Brynjar Fowels Landmark
 • Kari Håvelsrud
 • Ingvild Kirkehei og
 • Liv Merete Reinar

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Serie

Rapport fra Kunnskapssenteret
ISSN 1890-1298
e-ISSN 1890-1298
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2012
Hefte: 14/2012
Antall sider: 90
ISBN: 978-82-8121-499-6
Open Access

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Samfunnsmedisin
- Fagområde: Medisin og helsefag

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekt av langtids mekanisk ventilasjonsstøtte (LTMV) del 2 – brystveggslidelser eller adipositas hypoventilasjonssyndrom

Sammendrag

En rekke sykdommer kan medføre behov for mekanisk pustestøtte eller langtids mekanisk ventilasjon (LTMV), og potensielle brukere varierer når det gjelder alder, diagnoser (patofysiologi), prognose og omfang av LTMV-bruk. Norske registerdata antyder at utbredelsen av LTMV per 31.desember 2007 var 19,9 per 100 000 innbyggere. De vanligste diagnosene blant voksne brukere av LTMV er stabil kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) som utgjør 23,7 prosent av brukerne, adipositas hypoventilasjonssyndrom som utgjør 21,8 prosent, amyotrofisk lateral sklerose (ALS) og følgetilstander etter poliomyelitt. Indikasjoner for behandling med LTMV er i enkelte tilfeller åpenbar, for eksempel vil en omfattende ryggmargsskade lokalisert i øvre del av nakken ramme både sentralt pustesenter og hjelpemuskulatur, og døgnkontinuerlig respiratorbruk er helt nødvendig for å kunne opprettholde åndedrettet. I andre tilfeller er det behov for understøttende ventilering, og det er ofte tilstrekkelig at pasienten benytter ventilator deler av døgnet. De medisinske kriteriene for oppstart av LTMV er uklare, og de norske registerdataene viser store regionale variasjoner i hvilke pasientgrupper som blir behandlet med LTMV. Vi har i våre tre delrapporter sammenstilt resultater fra forskning som ser på effekt av LTMV for pasienter med nevromuskulær sykdom, svikt i sentral respirasjonsstyring, brystveggslidelser, adipositas hypoventilasjonssyndrom og kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Denne andre delrapporten omhandler effekt av LTMV for pasienter med adipositas hypoventilasjonssyndrom og for pasienter med brystveggslidelser. Vi ønsker primært å måle effekt på pasientnære utfall som overlevelse, livskvalitet, søvn og behov for uforutsette sykehusinnleggelser.

Tittel

Effects of long-term mechanical ventilation (LTMV) part 2 – thoracic restrictive disorders or adipositas hypoventilatory syndrome

Sammendrag

Patients with a variety of disorders may require long-term mechanical ventilation (LTMV). The potential users are heterogeneous in terms of diagnosis (pathophysiology), age, and prognosis. Recent Norwegian data show that children with 40 different diagnoses are registered users of LTMV, with spinal muscular atrophy (SMA) and Duchenne muscular dystrophy (DMD) being the most common. Among adult LTMV-users, the most frequent diagnoses are stable chronic obstructive pulmonary disease (COPD), obesity hypoventilation syndrome (OHS), amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and sequelae of poliomyelitis. The need for LTMV is in some cases obvious. For example, a comprehensive spinal cord injury located in the upper part of the neck will affect the central respiratory center as well as respiratory muscles, and round-the-clock use of respirator is necessary to maintain breathing. In other cases, patients are only in need for ventilator support some hours each day, for example during the night. The medical indications underlying initiation of LTMV are unclear, and recent Norwegian data shows substantial regional variations in when LTMV is being used. We have summarized the existing scientific evidence about the effects of LTMV for patients with neuromuscular disease, central respiratory failure, chest wall disorders, obesity hypoventilation syndrome (OHS) and chronic obstructive pulmonary disease (COPD). The current report comprises evidence for effectiveness of LTMV for patients with obesity hypoventilation syndrome and for patients with chest wall disorders.

Bidragsytere

Kjetil Gundro Brurberg

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Brynjar Fowels Landmark

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Senter for omsorgsforskning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet

Kari Håvelsrud

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helsetjenester ved Folkehelseinstituttet

Ingvild Kirkehei

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Liv Merete Brynildsen Reinar

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Liv Merete Reinar
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helsetjenester ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 5