Cristin-resultat-ID: 972570
Sist endret: 17. februar 2018, 10:45
Resultat
Rapport
2009

Er kjønnssegregert rusbehandling det beste for rusavhengige kvinner?

Bidragsytere:
 • Therese Kristine Dalsbø
 • Asbjørn Steiro og
 • Bjørg Høie

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2009
Antall sider: 29
ISBN: 978-82-8121-259-6
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Er kjønnssegregert rusbehandling det beste for rusavhengige kvinner?

Sammendrag

Vi utarbeidet en søkestrategi på bakgrunn av oppgitte kriterier for valg av studier. Deretter ble det utført et systematisk søk etter nye systematiske oversikter i relevante databaser. Søkene ga til sammen 212 treff. Av disse var én systematisk oversikt relevant for problemstillingen. Den inkluderte oversikten var forfattet av Greenfield og medarbeidere og den var publisert i tidsskriftet Drug and Alcohol Dependence i 2007. Den inkluderte oversikten hadde lav metodologisk kvalitet og resultatene fra oversikten må derfor tolkes med forsiktighet. Det ser ut til at rusbehandling av kvinner i egne rusbehandlingsopplegg kan føre til redusert frafall fra behandlingsoppleggene og at det kan bedre den psykiske helsen. Materialet antyder altså at det kan være fordeler med å behandle gravide kvinner eller kvinner med små barn i egne rusbehandlingsopplegg. En nyere og enda bedre systematisk oversikt kan komme til å konkludere annerledes enn den inkluderte oversikten som vi baserer oss på.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Therese Kristine Dalsbø

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Asbjørn Marelius Kulseng Steiro

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Asbjørn Steiro
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Bjørg Høie

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3