Cristin-resultat-ID: 981640
Sist endret: 6. januar 2013 16:33
Resultat
Vitenskapelig foredrag
2004

Automatisert overføring av blodsukkerdata

Bidragsytere:
  • Eirik Årsand

Presentasjon

Navn på arrangementet: Nasjonal Diabetesforskningskonferanse
Sted: Trondheim
Dato fra: 30. september 2004
Dato til: 1. oktober 2004

Arrangør:

Arrangørnavn: Diabetesforbundet

Om resultatet

Vitenskapelig foredrag
Publiseringsår: 2004

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Automatisert overføring av blodsukkerdata

Sammendrag

Nasjonalt senter for telemedisin har i samarbeid med barneavdelinga ved Universitetssykehuset Nord-Norge, gjennomført et prosjekt der 15 barn med type 1 diabetes i alderen 10-16 år, ble utstyrt med blodsukkermålere som automatisk sendte blodsukkerdata til foreldrene. Foreldrene mottok blodsukkerdata som SMS på sin mobiltelefon direkte etter at barna hadde målt blodsukkeret sitt. Hensikten med prosjektet var å oppnå kunnskap om hvordan barn og foreldrene forholder seg til bruk av mobilt monitoreringsutstyr som gir foreldrene innsyn i barnas blodsukkerdata selv om barn og foreldre befinner seg på ulike steder. Siden begge parter har mobiltelefon som en del av prosjektoppsettet, vil foreldrene kunne gi feedback på barnas blodsukkernivå. Både foreldre og barn fylte ut spørreskjema før og etter intervensjonsperioden på fire måneder. I tillegg ble det utført dybdeintervju av foreldrene etter intervensjonen.

Bidragsytere

Eirik Årsand

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 1 av 1