Cristin-resultat-ID: 982611
Sist endret: 11. januar 2018, 11:18
Resultat
Rapport
2012

Forebygging av allergi hos barn

Bidragsytere:
 • Hilde H. Holte og
 • Mariann Mathisen

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2012
Antall sider: 59
ISBN: 978-82-8121-478-1
Open Access

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forebygging av allergi hos barn

Sammendrag

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har, basert på bestilling fra Helsedirektoratet, utført et systematisk litteratursøk etter oppsummert kunnskap med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner. Oppdraget ble løst ved å finne oppsummert litteratur/forskning om forebygging av ulike typer allergier hos barn. Metode Vi utarbeidet søkestrategi for et systematisk litteratursøk. Det ble søkt i medisinske databaser etter systematiske oversikter om forebygging av allergi hos barn. Søket ble utført i juli 2012 og tidsbegrenset bakover i tid til 2009. To prosjektmedarbeidere gikk uavhengig av hverandere gjennom identifiserte publikasjoner/referanser og vurderte relevans i forhold til inklusjonskriteriene. Resultater Vi identifiserte totalt 450 referanser. Av disse ble 81 vurdert som mulig relevante. Vi har delt dem inn i fem grupper etter faktorer som utløser allergien. •4 oversikter omfattet retninglinjer, andre mulige forklarings­fak­torer og betydning av geografisk område •17 oversikter omfattet faktorer knyttet til genetiske forhold og foreldrenes sykdom og handlinger •13 oversikter omfattet faktorer knyttet til barnet sykdomshistorie •24 oversikter omfattet faktorer knyttet til barnets ernæring •22 oversikter omfattet faktorer knyttet til barnets omgivelser

Bidragsytere

Hilde Helene Holte

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Hilde H. Holte
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Mariann Mathisen

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2