Cristin-resultat-ID: 984317
Sist endret: 7. januar 2018 22:51
Resultat
Rapport
2012

Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern for voksne

Bidragsytere:
 • Kristin Thuve Dahm
 • Kari Ann Leiknes
 • Tonje Lossius Husum
 • Ingvild Kirkehei
 • Bjørn Hofmann
 • Hilde Tinderholt Myrhaug
 • mfl.

Utgiver/serie

Utgiver

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Serie

Rapport fra Kunnskapssenteret
ISSN 1890-1298
e-ISSN 1890-1298
NVI-nivå 0

Om resultatet

Rapport
Publiseringsår: 2012
Hefte: 9
Antall sider: 106
ISBN: 978-82-8121-484-2
Open Access

Klassifisering

HRCS

 • Helsekategori: 10 - Mental helse
  Aktivitet: 6.6 - Psykologiske og atferdsmessige

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Samfunnsmedisin
- Fagområde: Medisin og helsefag

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern for voksne

Sammendrag

Det er rapportert geografiske forskjeller i Norge med tanke på bruk av tvang i psykisk helsevern. Samtidig er det konstatert forskjeller mellom de enkelte institusjonene. Det arbeides med nasjonale strategier for å oppdatere ”Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i psykisk helsevern” fra 2006, og resultatene fra denne rapporten vil kunne bidra inn i dette arbeidet. Denne systematiske oversikten har oppsummert forskning på tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern hos voksne. Rapportens hovedfunn: • Bruk av kriseplan kan redusere antall pasienter som blir tvangsinnlagt, men dokumentasjonen er av lav kvalitet. • Systematisk risikovurdering av pasienter som er innlagt ved akutt psykiatrisk avdeling kan redusere bruk av tvangsmidler, men dokumentasjonen er av lav kvalitet. • For de andre tiltakene (blant annet nettverk og samhandling, tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold og personlig støtte av advokat for inneliggende pasienter) var dokumentasjonen av for lav kvalitet til at det kunne trekkes konklusjoner. Det trengs mer forskning for å kunne trekke sikrere konklusjoner om effekt av tiltak for å redusere bruk av tvang. Ingen av de 12 studiene vi inkluderte er gjennomført i Norge. Studiene har imidlertid undersøkt effekt av tiltak som er i bruk i Norge, som kriseplan, systematisk risikovurdering, aktivt oppsøkende behandlingsteam (ACT -team), akutt- kriseteam og behandlingskontrakter.

Tittel

Effect of interventions with intent of reducing use of coercion in mental health for adults

Sammendrag

In Norway there are substantial regionale differences in the use of coersive measures in mental health care. There is also variation in use of coercion between mental health care institutions. At present Norwegian Authorithies are revising an Action Plan from 2006, aiming to reduce the use of coersion and to improve the quality of mental health services when coersive measures are used in accordance with the mental health act. In this systematic review interventions intended to reduce the use of coercive measures in mental health services for adults have been examined. Main findings: • Joint crisis plans may reduce the number of compulsory admissions, but the documentation was of low quality. • Systematic evaluation of aggresive behaviour in patients admitted to an acute psychiatric ward, may reduce the use of restraint and seclusion, but the documentation was of low quality. • For the other interventions conclusions could not be drawn. Conclusion: Further research is needed in order to draw more robust conclusions about the effect of interventions intended to reduce coersive measures, seclusion and restraint, in mental health servies for adults. We included 12 studies. None of the included studies were conducted in Norway. However, the studies, examined the effect of interventions that are used in Norway such as joint crisis plans, risk assessment, Assertive Community treatment teams (ACT-teams), crisis resolution teams and use of written patient contracts, such as booklet containing treatment options.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Kristin Thuve Dahm

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Kari Ann Leiknes

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Tonje Lossius Husum

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Helse ved SINTEF AS

Ingvild Kirkehei

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Bjørn Morten Hofmann

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Bjørn Hofmann
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »