Cristin-resultat-ID: 988245
Sist endret: 28. oktober 2016, 16:37
NVI-rapporteringsår: 2013
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2013

Diversity in causes and characteristics of drug-induced deaths in an urban setting

Bidragsytere:
 • Linn Gjersing
 • Kristine V. Jonassen
 • Stian Biong
 • Edle Ravndal
 • Helge Waal
 • Jørgen G. Bramness
 • mfl.

Tidsskrift

Scandinavian Journal of Public Health
ISSN 1403-4948
e-ISSN 1651-1905
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2013
Publisert online: 2013
Volum: 41
Hefte: 2
Sider: 119 - 125

Importkilder

Scopus-ID: 2-s2.0-84876477295
Isi-ID: 000315233100002

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Diversity in causes and characteristics of drug-induced deaths in an urban setting

Sammendrag

To assess demographic characteristics, treatment utilization and circumstances of death among those who died from drug-induced deaths in an urban setting and to identify possible subpopulations that should be targeted specifically to further develop preventive public health policies. Subjects (N = 231) who died, from drug-induced deaths, in the Norwegian capital Oslo (2006–2008) were identified through the National Cause of Death Registry. Data on toxicology, prison release and contact with health and social services in Oslo were collected. Majority of cases were men (78%) and the mean age was 37 years. Nearly all cases (90%) were polydrug intoxications. Heroin was implicated in 67%. Residential address was the most common place of death (67%). Most cases (82%) had been in contact with health and social services in the year before death. Women were 4 years older, more often Oslo residents (82% vs. 64%) and fewer died from heroin intoxication. Non-Oslo residents were younger and more likely to have been found outdoors with heroin as the main intoxicant. Other identified subpopulations were those who died after prison release and those discharged from drug treatment. The findings suggest that the majority of cases could have been available for preventive measures through their contacts with health and social services. Yet, the heterogeneity among cases indicates that such measures need to be multifaceted. Finally, it is important for policymakers and health and social workers in various countries to consider subpopulations such as women and non-city residents when developing public health interventions to prevent overdose deaths.

Tittel

Diversity in causes and characteristics of drug-induced deaths in an urban setting

Sammendrag

Artikkelens hovedfunn er at blant de 231 inkluderte overdosedødsfallene som fant sted i Oslo i perioden 2006-2008 var det representert flere undergrupper med spesielle kjennetegn. Det var flest menn i 30-årene som døde, typisk av blandingsoverdose med heroin og hvor dødsfallet fant sted på bostedsadresse. Personer som ikke hadde bostedsadresse - men som døde i Oslo, kvinner, og personer som nylig var løslatt fra fengsel eller utskrevet fra rusbehandlingsinstitusjon, var alle undergrupper med spesielle kjennetegn blant overdosedødsfallene. Det fremheves at overdoseforebyggende tiltak som skal planlegges i fremtiden bør ta hensyn til at de som dør av overdoser er en heterogen gruppe hvor flere undergrupper kan ha behov for ulike forebyggende tiltak, men at det bør være en samordning av tiltaksplanen som tilbys i en by som Oslo.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Linn Gjersing

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Linn Gjersing
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo

Kristine Vinge-Holmquist

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Kristine V. Jonassen
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo

Stian Nissen Biong

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Stian Biong
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo
Inaktiv cristin-person

Edle Ravndal

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo

Helge Waal

 • Tilknyttet:
  Forfatter
  ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »