Cristin-resultat-ID: 996872
Sist endret: 28. oktober 2016 16:37
NVI-rapporteringsår: 2012
Resultat
Vitenskapelig artikkel
2012

Bruk av alkohol og cannabis blant ungdom i perioden 1995–2011

Bidragsytere:
  • Elin Kristin Bye

Tidsskrift

Tidsskrift for ungdomsforskning
ISSN 1502-7759
e-ISSN 1894-1036
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår: 2012
Trykket: 2013
Volum: 12
Hefte: 2
Sider: 89 - 101
Open Access

Importkilder

Norart-ID: 1200525946

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bruk av alkohol og cannabis blant ungdom i perioden 1995–2011

Sammendrag

Denne artikkelen beskriver utviklingen av alkohol- og cannabisbruk blant norsk ungdom i perioden 1995-2011. Dataene som benyttes, er fra ungdom i tiende klasse (15-16-åringer) i den norske delen av The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD). Resultatene viser at den kraftige økningen i rusmiddelbruk frem mot årtusenskiftet har blitt etterfulgt av en markant nedadgående trend - særlig med hensyn til alkoholbruk. De unges bruk av cannabis har også avtatt i nyere tid, men det var ingen ytterligere reduksjon fra 2007 til 2011. Resultatene samsvarer med funn fra andre undersøkelser av rusmiddelbruk blant ungdom i Norge.

Tittel

Alcohol and cannabis use among adolescents during the period 1995–2011

Sammendrag

This article describes the use of alcohol and cannabis among adolescents (15–16 years) in the period 1995–2011, based on data from the Norwegian part of The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD). The results show that the steep increase in the use of alcohol and cannabis from 1995 to around the turn of the millennium have been replaced by a marked declining trend, especially for the use of alcohol. The use of cannabis has also declined after the millennium until 2007, but there was no further decrease in 2011. The results are in accordance with other surveys on alcohol and cannabis use among adolescents in Norway.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Elin Kristin Bye

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1