Cristin-resultat-ID: 996892
Sist endret: 28. oktober 2016 16:37
NVI-rapporteringsår: 2012
Resultat
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
2012

Alcohol and Homicide in Europe

Bidragsytere:
  • Elin Kristin Bye

Bok

Om resultatet

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publiseringsår: 2012
Sider: 231 - 245
ISBN:
  • 978-1-4614-0465-1

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Samfunnsmedisin
- Fagområde: Medisin og helsefag

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Alcohol and Homicide in Europe

Sammendrag

This chapter is a literature review of what we know and do not know about the relationship between alcohol consumption and homicide in Europe. The chapter is based on previous research (mainly time-series analysis) and books on the topic, as well as reports from the European Union and WHO. It will also present some recent data on levels of consumption in nations, homicide rates, and different drinking patterns and beverage preferences across European countries. The main conclusion is that alcohol consumption is an important factor when we wish to explain changes in homicide rates over time. Several time-series analyses of aggregate-level data have demonstrated that an increase in alcohol consumption is followed by an increase in homicide rates. Correspondingly, a reduction in homicides has been demonstrated in countries with sudden and large changes in alcohol consumption due to rationing, antialcohol campaigns, and strikes. The literature also supports that drinking patterns are of importance when studying the association between alcohol and homicide, i.e., the impact of changes in alcohol consumption tends to be stronger in countries with more detrimental drinking patterns. Policy strategies such as limiting the availability and increasing the price of alcohol combined with strategies to reduce the pattern of binge drinking are control measures that seem to have a significant potential for reducing the prevalence of heavy drinking episodes and thereby preventing homicides.

Tittel

Alcohol and Homicide in Europe

Sammendrag

«Handbook of European Homicide Research» gir status for drapsforskning i over et dusin europeiske land. Et av temaene i boka er alkohol og drap. I kapitlet «Alchol and Homicide in Europe» tar Bye for seg hvordan endringer i alkoholforbruk påvirker mengden drap, og hvordan sammenhengen mellom det totale alkoholforbruket og drap ser ut til å variere med ulike drikkemønstre rundt om i Europa. Hovedkonklusjonen er at alkoholforbruk er en viktig forklaring på endringer i mengden drap over tid. Flere tidsserieanalyser har vist at økning i alkoholforbruk følges av økning i drap. Tilsvarende at en reduksjon i drap har blitt påvist i land med plutselige og store endringer i alkoholforbruk på grunn av rasjonering, kampanjer mot alkohol, eller streik. Drikkemønster ser også ut til å ha betydning for sammenhengen mellom alkohol og drap. Virkningen av endringer i alkoholforbruk tenderer til å være sterkere i land med mer skadelige drikkemønstre. Tiltak som å redusere tilgjengeligheten og øke prisen på alkohol, kombinert med tiltak for å redusere antall personer som drikker seg overstadig beruset, synes å ha et betydelig potensial for å redusere overstadig beruselse og dermed forhindre drap.

Bidragsytere

Aktiv cristin-person

Elin Kristin Bye

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1

Resultatet er en del av Resultatet er en del av

Handbook of European homicide research : patterns, explanations, and country studies.

Liem, Marieke C. A.; Pridemore, William Alex. 2012, Springer. Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
1 - 1 av 1