Cristin - Søk etter prosjekter, personer og resultater.

Velg en type for å filtrere treffene

Søkeresultater

1 - 10 av 31 | Neste | Siste »

Panel: Faglige spenninger i arbeidsinkluderingsfeltet.

Glemmestad, Hanne. 2016, Inkluderingskonferansen 2016. HINNFaglig foredrag

«Slaskene som ikke jobber!» Arbeidslinja og sosialt arbeid: Muligheter og dilemmaer.

Glemmestad, Hanne. 2017, Innlegg i parallellsesjon på FO Oppland og Hedmarks fagdag. HINNFaglig foredrag

«Slaskene» som ikke jobber.

Glemmestad, Hanne. 2017, Fagdag for NAV Hedmark. HINNFaglig foredrag

Arbeidsinkludering som undervisningstema - hvordan passer dette inn i sosionomutdanningen? .

Glemmestad, Hanne. 2017, Arbeidsseminar om undervisning i arbeidsinkludering . HINNFaglig foredrag

Arbeid først : ambisjon eller illusjon?: NAVs samhandling og kompetanse i møte med det nye arbeidslivet.

Glemmestad, Hanne; Kristiansen, Line; Schulstok, Torild; Solheim, Liv Johanne. 2014, HINNRapport

Kommunale forskjeller i økonomisk sosialhjelp : en studie av forskjeller i organisering og praktisering i seks kommuner.

Billbo, Tina; Mydland, Ørjan; Syversen, Trine Løvold; Glemmestad, Hanne; Solheim, Liv Johanne. 2014, HINNRapport

Sosionomens kunnskap er viktig i barnevernet - ta den i bruk!

Martinsen, Kathrine Haugland; Ellingsen, Ingunn T; Glemmestad, Hanne; Zachariassen, Cecilie; Ytreland, Lena; Kalleberg, Leif Roar; Saugerud, Thore; Harby, Helene. 2017, Fontene. HINN, UISLeserinnlegg
1 - 10 av 31 | Neste | Siste »