Cristin - Søk etter prosjekter, personer og resultater.

Velg en type for å filtrere treffene

Søkeresultater

1 - 10 av 47 | Neste | Siste »

Molecular biological method - a powerful tool to understand what is going on in a biogass reactor.

Paruch, Lisa. 2015, NIBIOAnnet

Preliminary MST Study on Agricultural Fecal Contaminated Water.

Paruch, Lisa. 2014, NJF Seminar 469 Agriculture and Water Quality – Future challenges for monitoring. NIBIOVitenskapelig foredrag

Lisa Paruch

  • Stilling:
    Forsker
    ved Divisjon for miljø og naturressurser ved Norsk institutt for bioøkonomi

Contributors to faecal water contamination in urban environments.

Paruch, Lisa ; Paruch, Adam. 2018, Springer Nature. NIBIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

The importance of melting curve analysis in discriminating faecal and environmental Bacteroidales bacteria.

Paruch, Lisa; Paruch, Adam. 2017, Microbiology. NIBIOVitenskapelig artikkel

Implementering av molekylærbiologiske metoder for kildesporing av fekal vannforurensning og vurdering av helsefare.

Paruch, Adam; Paruch, Lisa; Mæhlum, Trond. 2014, NIBIORapport

Kildesporing av fekal vannforurensing i tilløpsbekkene til Jonsvannet.

Paruch, Adam; Paruch, Lisa; Mæhlum, Trond. 2016, NIBIORapport

Kildesporing av fekal vannforurensing i Jordalsvatnet med nedbørsfelt.

Paruch, Adam; Paruch, Lisa; Mæhlum, Trond. 2016, NIBIORapport

Kildesporing av fekal vannforurensing i noen av tilløpsbekkene til Maridalsvannet og utløp til Akerselva.

Paruch, Adam; Paruch, Lisa; Mæhlum, Trond. 2016, NIBIORapport

Kildesporing av fekal vannforurensing med molekylærbiologiske metoder – Eksempler på undersøkelser i Norge.

Paruch, Adam; Paruch, Lisa; Mæhlum, Trond. 2017, NIBIORapport
1 - 10 av 47 | Neste | Siste »