Cristin - Søk etter prosjekter, personer og resultater.

Velg filtre for å bedre treffet:

Søkeresultater

1 - 10 av 12 | Neste | Siste »

Reducing coercion in Norway (RECON)

Jorun Rugkåsa + 7 deltakere
  • Akershus universitetssykehus HF
Aktivt prosjekt

Reducing Coercion in European Mental Health Services

Richard Whittington + 1 deltaker
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktivt prosjekt

Årsstatisstikk fra legevakt

Hogne Sandvik + 2 deltakere
  • NORCE Helse - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS
28 resultater
Aktivt prosjekt

The future of Career Education in Nordic countries and self-governing areas

Rie Thomsen + 5 deltakere
  • Aarhus Universitet
Aktivt prosjekt

Opplevelsen av kvalitet og tvang i psykisk helsevern

Hege Skundberg-Kletthagen + 3 deltakere
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktivt prosjekt

Amor Rojo (Red Love) - Revolutionary love or the legacy of Alexandra Kollontai

Dora Garcia
  • Avdeling Kunstakademiet ved Kunsthøgskolen i Oslo
Aktivt prosjekt

Bridging the gaps in teacher education and schools through interdisciplinary work (BRIDGES)

Heidi Biseth + 24 deltakere
  • Universitetet i Sørøst-Norge
14 resultater
Aktivt prosjekt

Nudging as a dignity-preserving intervention in nursing homes

Vibeke Lohne + 4 deltakere
  • Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 resultat
Aktivt prosjekt

Tvang og makt - dispensasjoner fra utdanningskravet i Helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9

Hege Bakken + 5 deltakere
  • Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Aktivt prosjekt
1 - 10 av 12 | Neste | Siste »