Cristin - Søk etter prosjekter, personer og resultater.

Velg filtre for å bedre treffet:

Søkeresultater

1 - 10 av 32 | Neste | Siste »

Coercion in mental health care

Kari Haug
 • Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet
Avsluttet prosjekt

Bruk av tvang i en lukket psykiatrisk avdeling. En antropologisk studie av hvordan tvang oppleves og håndteres av pasienter og ansatte.

Toril Borch Terkelsen
 • Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder
Avsluttet prosjekt

Hvordan øke sykepleierstudenters kompetanse og trygghet i håndteringen av demente pasienter i utfordrende situasjoner

Vivian Jeanette Leirmo Haugland + 1 deltaker
 • Høgskulen på Vestlandet
1 resultat
Avsluttet prosjekt

Children and Coercion. Recent Trends in Governing and Divergent Discourses in Residential Child Care.

Monika Alvestad Reime
 • Institutt for samfunnsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet
2 resultater
Avsluttet prosjekt

Mellom selvbestemmelse og tvang - insisterende praksiser i tjenester til utviklingshemmede

Sølvi Linde + 1 deltaker
 • Høgskulen på Vestlandet
Avsluttet prosjekt

Enhanced cognitive behavioral therapy for children and adolescents with obsessive compulsive disorder

Norbertas Skokauskas + 3 deltakere
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
2 resultater
Avsluttet prosjekt

Coercion, Dialogue and Ethics in Norwegian Psychiatry (PET)

Albert Christiaan Molewijk
 • Universitetet i Oslo
Avsluttet prosjekt

Hva foregår i musikkfaget i grunnskolen? Fortellinger fra det musikkpedagogiske praksisfeltet i 2005.

Eiliv Ove Olsen
 • Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet
Avsluttet prosjekt

På vei mot en ny grunnskoleopplæring for døve

Arnfinn, M. Vonen + 4 deltakere
 • Skådalen kompetansesenter
 • Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved Universitetet i Stavanger
 • Diverse norske bedrifter og organisasjoner
 • Universitetet i Oslo
3 resultater
Avsluttet prosjekt

Armed violence, organized crime and politics in Latin America

Jemima Garcia-Godos Naveda + 1 deltaker
 • Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo
1 resultat
Avsluttet prosjekt
1 - 10 av 32 | Neste | Siste »