Cristin - Søk etter prosjekter, personer og resultater.

Velg en type for å filtrere treffene

Søkeresultater

1 - 10 av 10

Fra auditorium til aktiv læring.

Furnes, Merete; Furulund, Lucie; Glorvigen, Lars. 2017, NSF e-helsekonferanse. HINNPoster

VR-simulering i helsefaglig utdanning

Nina Sletteland + 2 deltakere
  • Institutt for helse ved VID vitenskapelige høgskole
Avsluttet prosjekt

Lucie Furulund

  • Stilling:
    Høgskolelektor
    ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Høgskolen i Innlandet

Sykepleiestudenters erfaringer med personsentrert omsorg i sykehjem.

Martinsen, Frank Rune; Furulund, Lucie. 2018, Innlandets forskningskonferanse. HINNPopulærvitenskapelig foredrag

Ny digital opplæring i omsorg ved livets slutt.

Furulund, Lucie; Løhren, Mette; Rydgren, Tore Litlere. 2018, Sykepleien. HINNFagartikkel

Personsentrert omsorg. En intervensjonsstudie.

Martinsen, Frank Rune; Furulund, Lucie; Vesterås, Ingrid; Nilsen, Eva. 2016, Innlandets forskningskonferanse. HINNPoster

VEILEDERHEFTET. En praktisk guide til god veiledning av kandidater som skal ta fagprøve.

Furulund, Lucie; Herland, Hanne Øyen; Høsøien, Unni; Iversen, Eli Sogn; Lerstang, Hanne Mesner; Müller, Pippi. 2015, Kommuneforlaget AS. HINN, LARVIK, OSLOMET, KS, PAPIRPopulærvitenskapelig bok

Digital opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Lucie Furulund + 4 deltakere
  • Helsedirektoratet
Avsluttet prosjekt

Personsentrert omsorg i sykehjem. En intervensjonsstudie.

Frank Rune Martinsen + 7 deltakere
  • Høgskolen i Innlandet
Avsluttet prosjekt
1 - 10 av 10