Cristin - Søk etter prosjekter, personer og resultater.

Velg en type for å filtrere treffene

Søkeresultater

1 - 10 av 40 | Neste | Siste »

Calculating Multiphoton Absorption.

Beerepoot, Maarten. 2015, Annual meeting of Biostruct, the Norwegian graduate school in Structural Biology. UITVitenskapelig foredrag

Accurate QM/MM made cheaper: a hybrid approach to calculate polarizable embedding potentials.

Beerepoot, Maarten. 2014, Annual meeting of the Norwegian Chemical Society. UITVitenskapelig foredrag

Linear and non-linear absorption in fluorescent proteins: A combined quantum mechanics/molecular mechanics study.

Beerepoot, Maarten. 2012, Annual meeting of the Theoretical Chemistry division of the Norwegian Chemical Society. UITVitenskapelig foredrag

Multiphoton absorption strengths with TDDFT: accurate of not?

Beerepoot, Maarten. 2015, Annual meeting of the Theoretical Chemistry division of the Norwegian Chemical Society. UITVitenskapelig foredrag

Calculating absorption properties of fluorescent proteins.

Beerepoot, Maarten. 2013, Annual meeting of Biostruct, the Norwegian graduate school in Structural Biology. UITVitenskapelig foredrag

Phd – oppfølging, ivaretakelse, veiledning.

Beerepoot, Maarten. 2019, HMS leder og verneombud seminar 2019. UITFaglig foredrag

Hvordan kan vi få stipendiatene til å benytte seg av nyttige tilbud? Erfaringer fra PhD-skole i kjemi.

Beerepoot, Maarten. 2019, Nasjonalt seminar om UH-bibliotekens ph.d.-støtte. UITFaglig foredrag

Organizing PhD training in a local PhD school.

Beerepoot, Maarten. 2019, Seminar for PhD supervisors. UITFaglig foredrag

Calculating molecular properties in realistic environments.

Beerepoot, Maarten. 2016, UITDoktorgradsavhandling

Maarten Beerepoot

  • Stilling:
    Førsteamanuensis
    ved Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi ved UiT Norges arktiske universitet
  • Stilling:
    Førstelektor
    ved Institutt for kjemi ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 10 av 40 | Neste | Siste »